Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers

Dit document is bedoeld als leidraad voor opdrachtgevers of diens vertegenwoordiger (projectleider) voor de te volgen stappen om te voldoen aan de V&G-verplichtingen die voortvloeien uit de Europese richtlijn 92/57, de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Bouwbesluit.

Waarom best practice?

Deze publicatie is tot stand gekomen met inbreng van deskundigen vanuit diverse disciplines binnen en buiten het Rijksvastgoedbedrijf. Zo is ook dankbaar gebruik gemaakt van reacties en suggesties vanuit de stichting Arbouw en vanuit de kerngroep van de Governance Code Veiligheid in de Bouw en is ook afgestemd met Bouwend Nederland, BNA en Aedes. Daarmee is veel kennis en praktijkervaring bijeengebracht en draagvlak verworven. Met deze publicatie wordt deze expertise aan een breed publiek beschikbaar gesteld. Dit past naadloos bij de doelstellingen van de Governance Code Veiligheid in de Bouw, reden waarom deze publicatie vrij beschikbaar is op www.gc-veiligheid.nl.

In dit document zijn enkele formats opgenomen die ook als losstaand word-document beschikbaar zijn: RI&E initiatieffase, checklist toetsing V&G in de ontwerpfase en checklist toezicht op V&G in de uitvoeringsfase.

Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers

Initiatiefnemers

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.