Gevaarlijke stoffen verkeerd opgeslagen

Wat ging er mis?

Op Schiphol zijn verschillende projecten gaande. Een medewerker van Heijmans Infra kwam bij een ronde over een gezamenlijk opslagterrein een aantal volle en lege gasflessen tegen. De flessen waren niet gebord tegen omvallen en een aantal flessen stond op zijn kop. Naast de risico’s die dit met zich meebrengt, komt het ook de orde en netheid niet ten goede.

Hoe is het opgelost?

De medewerker constateerde de onveilige situatie. Ze heeft de situatie direct veilig gesteld door de gasflessen op de juiste manier in het daarvoor bestemde gasflessenrek te plaatsen. en lege gasflessen op de juiste manier te laten afheeft ze de situatie gemeld via de GO! APP.  

Wat hebben we geleerd?

Alert zijn op orde, netheid en de juiste opslag en afvoer van gevaarlijke stoffen. Enkele maatregelen en tips:

  • Opslag gasflessen in het daarvoor bestemde gasflessenrek.
  • Gasflessen (behalve propaan) worden vastgezet met een ketting of klemband.
  • Zijn de gasflessen voorzien van een geldige keuringsdatum? Te controleren onder de kraag.
  • Zijn er ADR en GHS gevaaretiketten op de gasflessen aanwezig?
  • Is natuurlijke ventilatie gewaarborgd? Werkbussen met een gasfles (ET werkbussen) moeten ook voorzien zijn van natuurlijke ventilatie.
  • Is de opslag voorzien van een draagbaar en weersinvloeden geschikt ABC poederblusser van 6KG?
  • Heeft de opslagvoorziening een brandwerendheid van 60 minuten?

Foto: Opslag gevaarlijke stoffen op de foutieve en juiste manier.

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.