GO! Geen Ongevallen - Heijmans

Binnen Heijmans is veiligheid een absolute must, want werken in de bouw brengt risico’s met zich mee. Het is vanzelfsprekend dat al onze uitvoerende bedrijfsonderdelen VCA gecertificeerd zijn. Maar veiligheid is meer dan het naleven van de regels. Het gaat om bewustzijn en gedrag: je verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat jij en je collega’s onder veilige omstandigheden werken. Want niemand wil een ongeval. Daarom is Heijmans in 2013 gestart met het veiligheidsprogramma GO! (‘Géén Ongevallen’).

  • Het programma rust op de volgende pijlers:
  • Verandering van houding en gedrag op het gebied van veiligheid.
  • Het bereiken van een eenduidig en uniform veiligheidsniveau en –beeld.
  • Samenwerking aan veiligheid in de keten.

Meer informatie? Lees hier meer.

GO! App

Met de GO! App kan iedereen op een Heijmans werk onveilige situaties melden, zodat de organisatie hiervan kan leren en de situatie kan verbeteren. Dit doen zij door een foto te maken van de situatie en een korte omschrijving. De medewerker wordt aangemoedigd om de onveilige situatie zelf op te lossen indien mogelijk. En er wordt automatisch een actie aangemaakt voor diegene die verantwoordelijk is voor het betreffende project. De acties die hierop volgen worden automatisch teruggekoppeld naar de melder.

GO! Coach

De GO! Coaches zijn collega’s die zijn getrained om mensen te helpen om veiligheidsdilemma’s aan te pakken. Hierbij hebben we het niet over inhoudelijke zaken (bijvoorbeeld de schoring van een steiger), maar over dilemma’s omtrent houding en gedrag en hoe hiermee om te gaan. Zij stimuleren medewerkers om het gesprek aan te gaan over veiligheid en helpen hen hierbij indien nodig. Zij helpen het veiligheidsbewustzijn op de bouwplaats te verhogen. Dit doen zij reactief én proactief. Reactief door bijvoorbeeld onmiddellijk in te grijpen bij gevaarlijke situaties op de bouwplaats en hierover met de betrokken collega’s in gesprek te gaan. Proactief op kleine schaal kunnen zij bijvoorbeeld uitvoering coachen in hoe we het veiligheidsbewustzijn op de bouwplaats vergroten. Ook kunnen ze hen uitleggen waarom het melden van onveilige situaties belangrijk is en hoe we dit kunnen verhogen. Op grotere schaal initiëren GO! Coaches samen acties die een bijdrage leveren aan onze veiligheidsdoelstelling. Eens per kwartaal evalueren zij de resultaten van de voorgaande acties in een gezamenlijke bijeenkomst.

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.