Samen sterker voor veiligheid

Het Rijksvastgoedbedrijf en PoortCentraal zetten het afgelopen jaar flinke stappen om veiligheidsrisico’s bij het project Vernieuwing Rijnstraat 8 in Den Haag vroegtijdig te beheersen. En met succes. Door met elkaar te wisselen van perspectief, kunnen beide partijen elkaar beter begrijpen en samen tot preventieve maatregelen komen om de bouwplaats en de omgeving veiliger te maken.

Van ontwerp tot onderhoud

In het hart van de Haagse binnenstad renoveert PoortCentraal het nieuwe Rijkskantoor Rijnstraat 8 tot een multifunctioneel en duurzaam gebouw. De omstandigheden van het bouwproject brengen veiligheidsrisico’s met zich mee; weinig ruimte, een bestaande constructie en een strakke planning. Rijnstraat 8 is bovendien een DBFMO-project; Design, Build, Finance, Maintenance & Operate. De opdrachtnemer, PoortCentraal, is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens alle fasen van het bouwproces, van ontwerp tot onderhoud. Daarbij komt dat de opdrachtgever, het Rijksvastgoedbedrijf, de scope van zijn toezicht heeft verbreed; naast kwaliteit is veiligheid topprioriteit.

Veiligheidsbewustzijn

Zo gaat iedereen, op alle niveaus van het project, samen een open dialoog aan om het veiligheidsbewustzijn te verhogen. Als het minder goed gaat, mag niemand ervoor terugdeinzen om elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden. Het aankaarten van veiligheidsissues krijgt een andere betekenis; men ziet het niet meer als ‘matennaaierij’ of ‘bemoeizucht’, maar als uiting van oprechte zorg om veiligheid.

Afstappen van oude gewoontes

Beide partijen moeten wennen aan die nieuwe omstandigheden. Tijdens de uitvoeringsfase wordt het belang van veiligheid steeds zichtbaarder. Tegelijkertijd is juist in die fase de tijdsdruk enorm. Alle betrokkenen beseffen zich dat ze niet langer kunnen terugvallen in oude gewoontes, maar open met elkaar moeten communiceren over veiligheid. Samen gaan ze ervoor zorgen dat de bouw veilig is en dat iedereen aan het eind van de werkdag weer gezond naar huis gaat.

Veiligheid in beeld

Om het toezicht op veiligheid en de samenwerking tussen beide partijen te versterken, heeft PoortCentraal verschillende maatregelen genomen. Met een nieuwe V&G-Manager heeft veiligheid een prominente, zichtbare plek in de organisatie gekregen. Zij brengt de veiligheid zorgvuldig in kaart. Met de web-applicatie BAM Bouwt Veilig[http://www.bambouwtveilig.nl] kan iedereen op de bouw een onveilige situatie melden. Daarnaast voert PoortCentraal wekelijks veiligheidsinspecties uit; uitvoerders, managers en inspecteurs richten zich daarin uitsluitend op de vraag of er veilig wordt gewerkt. Zij signaleren onveilige situaties en treffen hiervoor gepaste maatregelen. Hoe meer incidenten aan het licht komen, hoe beter alle partijen risico’s op ongevallen kunnen inschatten en hoe adequater die kunnen worden voorkomen.

Open en transparant

Ook het Rijksvastgoedbedrijf heeft de veiligheid goed in beeld. Projectverantwoordelijken lopen regelmatig samen een ronde door het gebouw om de situatie met eigen ogen te bekijken. In het V&G-Dashboard zet de V&G-Manager alle activiteiten op het gebied van veiligheid overzichtelijk bij elkaar. In één oogopslag is de stand van zaken duidelijk. Eén keer per maand gaan beide partijen met elkaar om tafel en voeren een open dialoog over veiligheid. Veiligheid is daarin het gezamenlijke doel dat iedereen voor ogen heeft en dat boven alle belangen uitstijgt.

Gemeenschappelijke mindset

Niet alleen op managementniveau, maar juist ook op de bouwplaats moet veiligheid bespreekbaar zijn. In de dagelijkse praktijk kunnen argumenten zoals tijdsdruk, gewoonte en emotie, het maken van veilige keuzes in de weg staan. De gedragstraining van hein® maakt bouwplaatsmedewerkers bewust van die argumenten. Een gemeenschappelijke taal en mindset zorgt ervoor dat men elkaar gemakkelijker kan aanspreken op onveilig werken.

(door Juliette Sandberg d.d. 02-02-2016)

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.