Brand na onveilig achterlaten werkplek

Wat ging er mis?

Na sloopwerkzaamheden aan een koelmachine met behulp van een snijbrander is tijdens de pauze brand ontstaan. De afspraak om tijdig vóór einde werktijd of pauze te stoppen met heet werk, het werk te koelen en de werkplek te controleren is niet nagekomen c.q. niet goed uitgevoerd. De medewerkers gingen met pauze, de werkplek is onbeheerd achtergelaten.

Hoe is het opgelost?

Tijdens de inspectieronde door de uitvoerder is de brand ontdekt en geblust. Toolbox gehouden met betrokkenen en gewezen op de gevaren van heet werk en het onveilig/onbeheerd achterlaten van de werkplek.

Wat hebben we geleerd?

  • Bij werkzaamheden die brand kunnen veroorzaken tijdig (bijvoorbeeld een uur vóór beëindiging werkzaamheden) stoppen met heet werk.
  • Heet werk koelen met water en de werkplek controleren vóórdat je de werkplek verlaat voor een pauze of einde werktijd.

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.