Geraakt door kraanbak

Wat was de toedracht

  • Op 11 juni 2015 is op het project ‘Ombouw N261’ van BAM in Waalwijk een collega grondwerker dodelijk verwond aan zijn hoofd. Hij werkte in een greppel en werd geraakt door een smalle kraanbak.
  • Deze smalle kraanbak werd met behulp van een brede bak aan een graafmachine verplaatst. De graafmachine draaide om zijn as waarbij de smalle bak losraakte en viel.
  • De smalle bak is via het talud naar beneden gerold en trof daarbij de grondwerker.

Onderzoek

  • Het interne onderzoek is nog niet afgerond. Op basis van proefnemingen is echter al duidelijk geworden dat de wijze van transport van de smalle kraanbak een belangrijke rol speelde bij dit ongeval. Daarom informeren wij je hierbij over een veilige manier om een losse kraanbak te verplaatsen.
  • Een gangbare praktijk is om de kraanbak met het mes van een andere graafbak in de oren te verplaatsen (foto 1 en 2).
  • Onder omstandigheden kan de hangende kraanbak losraken door een draaiende beweging van de graafmachine. Ook is het mogelijk dat bij ongelijke bodem de hangende kraanbak door een onverwachte beweging los raakt.

Veilige methode

  • Een veilige methode om een losse kraanbak te verplaatsen of te vervoeren is te zien op foto 4.
  • De kraanbak dient gekanteld in de grote kraanbak verplaatst te worden.
  • Het zwaartepunt ligt hierbij diep in de brede bak.
  • Overtuig je ervan, voordat je gaat verplaatsen, dat de bak stabiel ligt en dat er geen mensen in de nabijheid zijn.

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.