Monteur komt onder stroom te staan

Wat is er voorgevallen

Bij werkzaamheden in een gebouw waarbij de bestaande elektrische installatie werd vernieuwd, kwam een van onze monteurs onder 6000 Volt te staan. Hij voelde een prikkeling toen hij de spanningsloos gemaakte kabel aanraakte. Hoe kan dit? Een monteur van een collega-bedrijf die in een andere ruimte van hetzelfde gebouw werkzaamheden verrichtte aan laagspannings-installaties schakelde trapsgewijs de spanning in. Door een transformator werd deze spanning omgezet naar het hoogspanningsgedeelte waarin onze collega op dat moment aan het werk was. Na onderzoek in het ziekenhuis hebben de artsen geconstateerd dat de monteur geen blijvend letsel heeft opgelopen. De monteur is met de schrik vrijgekomen.

Oorzaken en maatregelen

Naar aanleiding van het ongevalsonderzoek komen we met de volgende verbetermaatregel. Om te voorkomen dat je onder spanning komt te staan door de fout van een ander is het belangrijk dat:

  • jouw installatiedeel gescheiden is van de installatie;
  • de installatie aan alle zijden kortsluitvast geaard is en beveiligd is tegen weder inschakelen.

Als monteur moet je zelf overtuigd zijn dat deze twee punten op jouw werkplek van toepassing zijn!

Als aan alle zijden van het deel waaraan jij werkt de kabels kortsluitvast zijn geaard, kun je nooit onder spanning komen te staan. Organiseer je werk dusdanig dat jij niet geraakt kunt worden door een fout van een ander! Dit betekent dat: We werken veilig of we werken niet.

Heb je naar aanleiding van deze publicatie nog vragen en/of ben je niet volledig overtuigd van je eigen veiligheid op je werkplek, neem dan contact op met je WerkVerantwoordelijke!

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.