Ongeval door stroomschok

Wat was de situatie

Zoals we bekend brengt het werken met elektriciteit gevaren met zich mee. Denk aan aanrakings-, brand- en zelfs explosiegevaar. Ook is er het gevaar van een ongeval aanwezig, bijvoorbeeld door de schrik van een stroomdoorgang. Precies dit is gebeurd op in februari 2016 met een collega. Tijdens het omzetten van schakeldraden, boven een verlaagd plafond, heeft de medewerker een stroomschok gekregen en is door de schrik van zijn trap gevallen. Hierbij heeft de medewerker een drievoudige breuk in zijn linker elleboog opgelopen, die operatief is behandeld in het ziekenhuis. Inmiddels is de medewerker thuis en begonnen aan zijn herstel.

Waarom ging het fout

De medewerker heeft de elektrische installatie niet uitgeschakeld en daarmee onder spanning gewerkt, terwijl dit niet is toegestaan.

Welke verbetermaatregelen zijn genomen

Bij Strukton Worksphere is werken onder spanning absoluut verboden. Bovendien is dit wettelijk ook niet toegestaan. Dit houdt in dat er pas werkzaamheden aan een elektrische installatie uitgevoerd mogen worden als deze spanningsloos is gemaakt.

Een installatie is spanningsloos als de vijf gouden veiligheidsmaatregelen zijn toegepast, zie kader. Daarbij kunnen aan het spanningsloos maken van een elektrische installatie risico’s verboden zijn. Daarom mogen alleen aangewezen medewerkers, die speciaal hiervoor zijn opgeleid en geïnstrueerd, een elektrische installatie spanningsloos maken. Houd je aan de vijf gouden veiligheids-maatregelen, dan wordt er ALTIJD spanningsloos gewerkt! Bekijk de vijf gouden veiligheids-maatregelen in de onderstaande download.

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.