Steekvlam bij aansteken 'oude' gaskachel

Wat ging er mis?

Na het verwisselen van de oude gas- en elektrameter stak een monteur de geiser en gaskachel aan, omdat de bewoner (een oudere mevrouw) dit niet zelf kon. Toen de monteur de gaskachel zelf niet aan kon krijgen heeft hij een collega gevraagd hem te helpen. Ook deze monteur kende dit type gaskachel niet, maar de werking was vergelijkbaar met andere type oude gaskachels. De monteurs hebben samen geprobeerd de gaskachel aan te steken:

  • De monteur heeft de waakvlamknop ingedrukt en daarna de ontstekingsknop. De ontstekingsknop deed het niet.
  • Daarna heeft de monteur opnieuw de waakvlamknop ingedrukt en met een lange aansteker de waakvlam aangestoken. Hij heeft de waakvlamknop nog 10 seconden ingehouden, maar toen hij deze losliet, ging de waakvlam weer uit. Mogelijk was het thermoblokje nog niet warm genoeg.
  • Daarna heeft hij nog een poging gedaan en opnieuw de waakvlamknop ingedrukt en de waakvlam met de aansteker aangestoken.
  • Op dat moment gingen de branders direct aan en kwam meteen ook een korte steekvlam.

De gaskachel had in 2016 voor het laatst onderhoud gehad. Dit is het tweede (vergelijkbare) incident in het afgelopen jaar met een ‘oude’ gaskachel (20 jaar of ouder).

Wat waren de gevolgen

Doordat de monteur op zijn knieën voor de open kast zat, voelde hij de hitte van de steekvlam bij zijn gezicht. Hij had gelukkig alleen last van 'droge' ogen en een paar wimperharen waren verschroeid. Dit had uiteraard ernstiger kunnen aflopen.

Welke maatregelen zijn genomen

De volgende maatregelen zijn genomen voor gaskachels en CV installatie van 20 jaar of ouder.

Niet aansteken indien:

  • de gaskachel of CV installatie niet op de ‘normale’ manier kan worden aangestoken (bijvoorbeeld indien de waakvlamknop of ontstekingsknop defect is), of
  • de monteur niet bekend is met de aansteekprocedure en ook geen handleiding aanwezig is of als deze onduidelijk is, of
  • de gaskachel of CV installatie niet aantoonbaar geldig gekeurd is.

Neem bij twijfel altijd eerst contact op met de werkverantwoordelijke!

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.