Nieuws

Generieke Poortinstructie GPI 2.0 live

Generieke Poortinstructie GPI 2.0 live

donderdag, 19 september 2019

Op 16 september 2019 is de vernieuwde versie van de Generieke Poortinstructie GPI 2.0 live gegaan. Ook de website www.gpi.nu is verbeterd. Hiermee is tegemoetgekomen aan een groot aantal wensen van betrokken partijen. Lees wat de verbeteringen zijn.

Bouwspraak helpt veiligheid vergroten

Bouwspraak helpt veiligheid vergroten

dinsdag, 13 augustus 2019

Veiligheid op de bouwplaatsen begint met duidelijke communicatie. Gebruik de gebaren en voorkom misverstanden door een taalbarrière of omgevingslawaai. Bouwspraak is hierin een van de instrumenten.

Veilig werken verplicht in aanbestedingen

Veilig werken verplicht in aanbestedingen

donderdag, 11 juli 2019

Rijksopdrachtgevers rekenen af met dodelijke ongevallen: veilig werken verplicht in aanbestedingen. Op bouwprojecten van het Rijk kwamen de afgelopen drie jaar zeker zes bouwvakkers om het leven. Grote bouwers en rijksopdrachtgevers beloven beterschap. Vanaf 2021 wordt veilig werken een vast criterium bij aanbestedingen. “Dit is een doorbraak.” (artikel Cobouw, juli 2018)

Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten

Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten

donderdag, 13 juni 2019

Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw, dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw afgesproken. Vanaf 2021 hanteren zij de Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Veilig werken of niet werken

Veilig werken of niet werken

vrijdag, 07 juni 2019

Veiligheid op de werkvloer zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn, ook in de bouw. Toch gebeuren er regelmatigongelukken op bouwplaatsen waarbij gewonden of zelfs doden te betreuren zijn. Met de Governance Code Veiligheid in de Bouw wil de bouwsector de werkomgeving veiliger maken.

Veiligheidsontbijt Onderschrijvers GCVB 21 mei 2019

Veiligheidsontbijt Onderschrijvers GCVB 21 mei 2019

dinsdag, 07 mei 2019

Op dinsdagochtend 21 mei jl. organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) een speciaal ontbijt voor organisaties die de Governance Code hebben onderschreven. De bijeenkomst vond plaats op het hoofdkantoor van Strukton in Utrecht. Meer dan 70 vertegenwoordigers van Onderschrijvers namen deel aan het Veiligheidsontbijt.

Handhaving Richtlijn Steigers Arbocatalogus Bouw en Infra

Handhaving Richtlijn Steigers Arbocatalogus Bouw en Infra

maandag, 08 april 2019

Vanaf 2019 is de nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Dat betekent dat de richtlijn, die al te vinden was in diverse bedrijfcatalogi, vanaf begin 2019 ook echt kracht van wet heeft. De Inspectie SZW kan nu gaan handhaven.

Per 1 april Generieke Poortinstructie GPI verplicht op alle grotere bouwplaatsen

Per 1 april Generieke Poortinstructie GPI verplicht op alle grotere bouwplaatsen

donderdag, 21 maart 2019

Vanaf 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht voor toegang op alle grotere bouwplaatsen en onderhoudscontracten in Nederland. Bouwers en installateurs, aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw, eisen de GPI per die datum.

Grote bouwers gaan GPI verplichten

Grote bouwers gaan GPI verplichten

dinsdag, 12 maart 2019

De Generieke Poort Instructie (GPI), een basisveiligheidsinstructie voor op de bouwplaats, wordt vanaf april 2019 verplicht gesteld door 14 grote bedrijven in de bouw en techniek (artikel Aannemervak.nl door Ton Verheijen.

Toolbox GPI op de bouwplaats

Toolbox GPI op de bouwplaats

vrijdag, 21 december 2018

Per 1 april 2019 wordt de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland. Om medewerkers en bezoekers op de bouwplaats goed te informeren en aan te sporen tijdig hun GPI te volgen, zijn diverse communicatie hulpmiddelen beschikbaar (flyers, poster, bouwdoek ...)

Bouwplaats veiliger met GPI

Bouwplaats veiliger met GPI

dinsdag, 11 december 2018

Poortinstructies spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van veiligheid bij bouwprojecten. De Generieke Poortinstructie gaat per 1 april 2019 bestaande poortinstructies vervangen. Wat verandert er met de GPI? (Artikel Vakblad arbo)

Inspectie SZW Jaarplan en Meerjarenplan 2019-2022

Inspectie SZW Jaarplan en Meerjarenplan 2019-2022

dinsdag, 27 november 2018

In het Jaarplan 2019 en Meerjarenplan 2019-2022 publiceert de Inspectie SZW haar beleid voor de komende jaren. Intensiever toezicht op gezond en veilig werken moet bij werkgevers en werknemers het bewustzijn vergroten van het belang van veiligheid in het bedrijf en het zich actief inzetten voor o.a. voorkomen ongevallen, onveilig en ongezond werk.

Roadshow Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Roadshow Kennisportaal Constructieve Veiligheid

dinsdag, 13 november 2018

Het rapport van de Ongevallen Raad over de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage van 18 oktober wijst op het belang van het maken van goede onderlinge afspraken en het vastleggen van de verantwoordelijkheden voor alle partijen vanaf het initiatief, ontwerp, uitvoering en gebruik van een gebouw. Recent hebben 18 partijen het initiatief genomen een vervolg te geven op het Compendium Constructieve Veiligheid door het lanceren van een online kennisportaal. In november en december wordt een roadshow georganiseerd waarin uitgebreide voorlichting wordt gegeven over het het portaal.

Veilig werken met gevaarlijke stoffen en verontreinigde bodem nader besproken

Veilig werken met gevaarlijke stoffen en verontreinigde bodem nader besproken

vrijdag, 02 november 2018

Waarom werken we nog altijd niet veilig met gevaarlijke stoffen? En wat kun je daaraan doen? Vakblad Arbo stelde die vragen in een rondetafelgesprek. GCVidB was erbij.

Rapport Onderzoeksraad Bouwen aan constructieve veiligheid

Rapport Onderzoeksraad Bouwen aan constructieve veiligheid

vrijdag, 19 oktober 2018

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht de oorzaken van de instorting van een parkeergarage in Eindhoven. Lees het rapport en de aanbevelingen.

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.