Beleid en richtlijn veilig verplaatsen van graafbakken

Geplaatst: 26.01.18

Ondanks een veelomvattend stelsel van wet- en regelgeving op het terrein van veiligheid, aangevuld met sectorafspraken en instrumenten, vinden in de bouw, infra (weg, water, spoor) en installatietechniek nog ongevallen plaats.

Om de veiligheidscultuur in onze gehele keten intrinsiek te verbeteren is de Governance Code Veiligheid in de bouw opgericht. Doel is het nog intensiever samenwerken op veiligheidsgebied. Wij doen dat door onze werkwijzen te harmoniseren en door instrumenten te uniformeren. In de Governance Code leggen wij de gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vast. En dat vertalen we in concrete afspraken en acties: quick wins, structurele veranderingen op de middellange termijn en gedrags- en cultuurveranderingen.

Recent hebben we bijgevoegd beleid over het veilig verplaatsen van laadbakken vastgesteld. Dit beleid is gericht op het verminderen van ongevallen waarbij personen worden aangereden door een machine/voertuig. Klik hier om het beleidsstuk in te zien.

 

 

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.