Bewust Veilig dag op bouwplaats Amfia Ziekenhuis

Geplaatst: 21.03.18

Op 16 maart 2018 heeft een zeer geslaagde bijeenkomst plaatsgevonden op de bouwplaats van het Amfia ziekenhuis te Breda. De bouwcombinatie Four Care (Trebbe, Van Wijnen, Unica en Engie) liet zien dat een grote ziekenhuisuitbreiding op een professionele, logistiek goed georganiseerde en veilige manier kan worden uitgevoerd. Ronald Velsink van Unica heeft de bijeenkomst goed voor het voetlicht gekregen. Een project om trots op te zijn, met een uitstekende uitstraling.

Onder de vele aanwezigen bevonden zich onder andere staatssecretaris Tamara van Ark (SZW), Nicole Kroon (directeur Arbeidsinspectie), Roos Leber (voorzitter Raad van Bestuur Amfia), Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland), Doekle Terpstra (voorzitter Uneto/VNI), John Quist (CEO Unica), Peter Koenders (voorzitter Taskforce Veiligheid & Arbeidsomstandigheden Bouwend Nederland) en Koene Talsma (voorzitter kerngroep Governance Code Veiligheid in de Bouw).

De staatsecretaris heeft een state-of-the-art voorbeeld gekregen hoe professioneel bouwen en installeren werkt, met de focus op veiligheid. Op het programma stond een toelichting op het project, een bouwplaatsinstructiefilm en een rondgang over de bouwplaats waarbij de vele afbouwfasen (het ‘treintje') goed zichtbaar waren.

In aanwezigheid van Cobouw en De Stem is benadrukt dat de bouwsector naar nul dodelijke ongevallen wil. Voorwaarde is dat de eindverantwoordelijken van alle organisaties zelf zichtbaar het voortouw nemen en alle bouwplaatsen professioneel zijn. In 2020 komt veiligheid waarschijnlijk in de aanbestedingsprocedure. Veiligheid moet boven tijd gaan; eigen verantwoordelijkheid nemen stijgt uit boven regels. Tot slot is de nadruk gelegd op handhaving.

Bouwend Nederland en Uneto/VNI hebben ervoor gezorgd dat een recordaantal bouwplaatsen meewerkte aan de Bewust Veilig dag (Nationale Veiligheidsdag in de Bouw): 4300. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Bewust Veilig dag op bouwplaats Amfia Ziekenhuis

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.