Start campagne Generieke Poortinstructie (GPI)

Geplaatst: 20.02.20

Deze maand is de veiligheidsbewustzijnscampagne GPI gestart:

NEE DUS.
EERST VEILIG,
DAN VERDER. 

Rond een bouwlocatie gelden een heleboel veiligheidsregels. We weten als vakmensen allemaal hoe belangrijk die zijn. Toch is het soms lastig om je eraan te houden. Omdat je nét even te weinig tijd hebt bijvoorbeeld. Daardoor gebeuren er nog altijd te veel ongelukken, soms zelfs met een dodelijke afloop. Laten we samen kijken hoe het veiliger kan!

Met de GPI toon je aan dat je de veiligheidsafspraken op de bouwlocatie kent. Duidelijkheid dus, en dat is wel zo fijn. Want zo weet iedereen waar hij aan toe is en wordt veiligheid bespreekbaar. Doe de GPI en werk samen aan een veilige werkplek. 

Bewustwordingscampagne GPI

Begin 2020 is een bewustwordingscampagne gestart om het belang van de GPI en het gewenste veiligheidsgedrag op de bouwlocatie onder de aandacht te brengen bij de gehele sector. De campagnematerialen zijn online beschikbaar.

Bewustheidscampagne GPI 2020

Meer informatie GPI op de GPI-website

Informatie GPI deze website

Start campagne Generieke Poortinstructie (GPI)

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.