Strukton blikt terug op 24Safe Walks

Geplaatst: 16.05.17

De directie en projectmanagement van Strukton heeft de nationale veiligheidsdag aangegrepen om een 24Safe Walk te organiseren. De belangrijkste aandachtspunten bij een 24Safe Walk zijn het contact het collega’s op de werkvloer, betrokkenheid tonen en het geven van het goede voorbeeld. 24Safe is het veiligheidsprogramma van Strukton.

Aan de oproep van de directie is massaal gevolg gegeven. Er is per project gemiddeld gesproken met 3 medewerkers met voornamelijk uitvoerende functies. ‘Juist de mannen met de laarzen in de prut weten het beste waar iets te verbeteren valt’, aldus Strukton. ‘Er is ook met machinisten gesproken, want vanuit de cabine van een kraan is er een goed overzicht over de bouwplaats.’

Complimenten

Wat als positief werd opgemerkt, was dat de bouwplaatsen een geordende en overzichtelijke indruk maakten. Daarnaast zijn er veel complimenten gemaakt over:

  • De gekozen afzettingen
  • Het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers
  • Afstemming op de bouwplaatsen
  • Het (juiste) gebruik van PBM’s

Wat hebben we ervan geleerd?

Met het houden van 24Safe Walks op de bouwplaatsen draagt iedereen positief bij aan het veiligheidsbewustzijn van de gehele projectorganisatie. Neem vooral de tijd voor dit soort overleggen. Met elkaar in gesprek gaan over veiligheid versus de uit te voeren taak brengt verdieping aan in het werk en verhoogt het wederzijds vertrouwen en daarmee de veiligheid. Het maandelijks houden van een 24Safe Walk op een project draagt bij aan het succes van het project en de gehele Strukton-organisatie veiliger te maken.

Hoe gaan we nu verder?

We streven ernaar dat alle directieleden en operationeel leidinggevenden tot aan de functie van uitvoerder maandelijks een 24Safe Walk houden en hierover rapporteren. Uitvoerders blijven maandelijks een werkplekinspectie uitvoeren.

Veilig safe

 

Strukton blikt terug op 24Safe Walks

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.