Ketenpartnersdag Strukton in teken van veiligheid

Geplaatst: 09.10.16

Op de ketenpartnersdag is gesproken over de Governance Code Veiligheid: waar staat deze voor en wat kan ermee bereikt worden? Hoofdthema daarbij was 'kwetsbaarheid'.

Kwetsbaarheid werd tijdens de dag gedefinieerd in drie subthema’s, die uitvoerig zijn besproken:

1. Respect

2. Houding & gedrag

3. Dilemma’s

Uit de discussies over de drie thema's zijn waardevolle conclusies getrokken. Uit de discussie rondom het subthema respect bleek dat respect een dialoog is, waarop actie moet worden ondernomen. Houding & gedrag gaf aanleiding voor de conclusie dat er - voor de veiligheid van de werknemer - geen compromissen gesloten mogen worden tussen de wegbeheerder en de opdrachtnemer. Het subthema dilemma verwees vooral naar de dualiteit tussen veiligheid en geld; concurrentie mag bestaan, maar alleen op de werkelijke uitvoering en niet op het gebied van veiligheid.

Om een breed draagvlak te hebben voor veiligheid in de gehele bouwsector, is er eenheid binnen de ketens nodig. Dit draagvlak wil Strukton graag samen met haar ketenpartners en de andere ketens creëren. De Governance Code Veiligheid is hierbij een hulpmiddel. Strukton: "Als we samen scherp zijn op veiligheid, raakt niemand gewond. Dat is wat we uiteindelijk willen bereiken in de gehele bouwsector."

 

Ketenpartnersdag Strukton in teken van veiligheid

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.