Tools

Oplossingen die door GCVB zijn ontwikkeld en geïnitieerd, waarmee de sector handvaten krijgt om veiligheid te verbeteren.

  • Vanaf 1 januari 2022 hanteren opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten.

  • De afgelopen jaren gebeurden er op bouwplaatsen nog te veel ernstige incidenten met manoeuvrerende voertuigen en machines. Daarom heeft de GCVB een nieuw beleid opgesteld tegen aanrijdgevaar in de bouw.

  • Sinds 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen van bij de GCVB aangesloten bouw-, utiliteits-, infra- en installatiebedrijven in Nederland.

  • UMA is een generieke (meld)applicatie, waarmee medewerkers onveilige situaties en handelingen op bouwplaats en kantoor laagdrempelig kunnen melden. BEKIJK

  • Tijdens het Veiligheidsontbijt informeren we veiligheidsverantwoordelijken binnen de Ondertekenaars en Onderschrijvers over de voortgang van de activiteiten en actuele thema’s en gaan we in korte sessies graag het gesprek aan.

  • Bewust Veilig is een initiatief van de Governance Code Veiligheid in de Bouw en wordt uitgevoerd door Bouwend Nederland.

  • In onze kennisbank vindt u door de GCVB geformuleerde richtlijnen, aanbevelingen en beleid, best practices en waardevolle informatiebronnen over veiligheid in de bouw.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Ongeldige invoer