• Thema's
  • Standaardisatie en uniformering

Eenduidigheid draagt bij aan een effectiever veiligheidsbeleid

Eenduidigheid in vorm en inhoud van instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen draagt in algemene zin bij aan een effectiever veiligheidsbeleid binnen en tussen organisaties.

Het standaardiseren en uniform maken van instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen vergroot de herkenbaarheid en de toepasbaarheid van middelen met betrekking tot veilig werken. Bovendien draagt dit bij aan een cultuur waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar ten aanzien van veiligheid op basis van gelijkwaardigheid kunnen aanspreken. De doelmatigheid die hiermee wordt bereikt, is tevens een voorwaarde om het gebruik van uniforme instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen te vergroten.