Organisatie

De organisatie van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) bestaat uit diverse werkgroepen, ieder met een eigen taak en deskundige leden onder regie van de Kerngroep. Daarnaast participeren de Ondertekenaars in de CEO-Kopgroep.

  • De Kerngroep stelt op basis van de doelstellingen van de GCVB een activiteitenagenda op en voert de regie op het realiseren hiervan.

  • Nieuwe initiatieven worden voorbereid en uitgewerkt vanuit verschillende werkgroepen.

Agent of Change

In 2018 heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) ook de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) opgeroepen een ‘Agent of Change’ te zijn op het gebied van veiligheid. In 2019 zijn samen met het Opdrachtgeversforum, Bouwend Nederland, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs (Topoverleg Veiligheid) voorstellen ontwikkeld om de door de OVV in haar rapport 'Bouwen aan constructieve veiligheid' genoemde punten te verbeteren.

De GCVB richt zich hierbij voornamelijk op de onderwerpen 'Regie op veiligheid', het 'Borgen van Constructieve Veiligheid' en 'Lerend Vermogen'. Deze onderwerpen vereisen bij uitstek een ketenbenadering.