Organisatie

De organisatie van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) bestaat uit diverse werkgroepen, ieder met een eigen taak en deskundige leden onder regie van de Kerngroep. Daarnaast participeren de Ondertekenaars in het CEO-overleg.

  • Het CEO-overleg van de Governance Code Veiligheid Bouw bestaat uit de CEO’s of directeuren van de ondertekenende GCVB partijen.

  • De Kerngroep stelt op basis van de doelstellingen van de GCVB een activiteitenagenda op en voert de regie op het realiseren hiervan.

  • Nieuwe initiatieven worden voorbereid en uitgewerkt vanuit verschillende werkgroepen.

Agent of Change

In 2018 heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) ook de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) opgeroepen een ‘Agent of Change’ te zijn op het gebied van veiligheid.

Als antwoord daarop hebben de Governance Code Veiligheid in de Bouw, Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, VNConstructeurs en Koninklijke NLingenieurs het programma Veiligheid in de Bouw opgezet. Samen willen wij ervoor zorgen dat er geen onveilige bouwwerken of instortingen meer zijn en geen dodelijke ongevallen of ongevallen met ernstig letsel plaatsvinden.

Bekijk hoe we de ketensamenwerking verbeteren, de activiteiten en het programma Veiligheid in de Bouw