Groter veiligheidsbewustzijn start bij opleiding en training

Een groter veiligheidsbewustzijn start bij het opleiden en trainen van mensen. Veilig ontwerpen, realiseren, onderhouden en slopen dient integraal onderdeel uit te maken van scholing op alle niveaus en van alle instructie¬programma’s voor alle medewerkers in de sector.

Enerzijds is het vergroten van veiligheidskennis gericht op de eigen organisatie. Opleidingen op het gebied van veiligheid zijn veelal geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Anderzijds zijn wij moreel verplicht kennis maatschappelijk breed te delen. Zo dragen wij bij aan het beter beheersen van veiligheidsrisico’s voor alle betrokken partijen.