Betere samenwerking in de keten leidt tot een hoger veiligheidsniveau

De sector kenmerkt zich door een veelheid aan uiteenlopende partijen die in diverse stadia van een project en op verschillende momenten met elkaar samenwerken. Een betere samenwerking in de keten leidt aantoonbaar tot een hoger veiligheidsniveau en start al in de initiatieffase.

Het is van belang hierbij niet alleen de wet- en regelgeving in acht te nemen, maar ook om gemotiveerd samen veilige bouwwerken, veilig en verantwoord te realiseren, te gebruiken én te onderhouden. Dit vereist inzet en betrokkenheid op alle niveaus binnen en tussen organisaties.

In 2018 heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) ook de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) opgeroepen een ‘Agent of Change’ te zijn op het gebied van veiligheid. Hieraan wordt door GCVB binnen het Topoverleg Veiligheid samen met andere 'Agents of Change' invulling gegeven.