Betere samenwerking in de keten leidt tot een hoger veiligheidsniveau

De sector kenmerkt zich door een veelheid aan uiteenlopende partijen die in diverse stadia van een project en op verschillende momenten met elkaar samenwerken. Een betere samenwerking in de keten leidt aantoonbaar tot een hoger veiligheidsniveau en start al in de initiatieffase.

Het is van belang hierbij niet alleen de wet- en regelgeving in acht te nemen, maar ook om gemotiveerd samen veilige bouwwerken, veilig en verantwoord te realiseren, te gebruiken én te onderhouden. Dit vereist inzet en betrokkenheid op alle niveaus binnen en tussen organisaties.

Programma Veiligheid in de Bouw

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft meerdere incidenten in de bouw onderzocht en diverse constateringen gedaan. Naar aanleiding daarvan bracht het OVV in 2018 het advies uit aan de ontwerp-, bouw- en technieksector om de constructieve veiligheid in het ontwerp- en bouwproces te verbeteren. Ook de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) werd opgeroepen een ‘Agent of Change’ te zijn op het gebied van veiligheid.

Als antwoord daarop hebben de Governance Code Veiligheid in de Bouw, Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, VNConstructeurs en Koninklijke NLingenieurs het programma Veiligheid in de Bouw opgezet. Samen willen wij ervoor zorgen dat er geen onveilige bouwwerken of instortingen meer zijn en geen dodelijke ongevallen of ongevallen met ernstig letsel plaatsvinden.

De afgelopen jaren zijn er verbetervoorstellen uitgewerkt voor de thema’s Regie op veiligheidBorgen van constructieve veiligheid en Versterken lerend vermogen. Bij de totstandkoming ervan is een brede vertegenwoordiging van de sector geconsulteerd en is draagvlak voor de voorstellen verkregen. In o.a. 11 leerprojecten zijn deze voorstellen actief toegepast, gemonitord en geëvalueerd. De ervaringen en resultaten die worden opgedaan in de leerprojecten worden gedeeld met de ontwerp-, bouw- en technieksector.

Manifest

Begin 2023 is een manifest opgesteld dat inmiddels is ondertekend door honderden bedrijven. hierin zijn de belangrijkste actielijnen voor constructieve veiligheid vastgelegd. 

De volgende fase is het uitwerken van de actielijnen waar nodig, maar vooral implementatie. BouwendNederland, de Governance Code Veiligheid in de Bouw en het Opdrachtgeversforum werken aan Regie op Veiligheid en Lerend Vermogen. VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs staan daarbij ‘aan de lat’ voor het thema constructieve veiligheid.

Ga naar www.veiligheidindebouw.nu voor meer informatie over het programma en de resultaten.