Betere samenwerking in de keten leidt tot een hoger veiligheidsniveau

De sector kenmerkt zich door een veelheid aan uiteenlopende partijen die in diverse stadia van een project en op verschillende momenten met elkaar samenwerken. Een betere samenwerking in de keten leidt aantoonbaar tot een hoger veiligheidsniveau en start al in de initiatieffase.

Het is van belang hierbij niet alleen de wet- en regelgeving in acht te nemen, maar ook om gemotiveerd samen veilige bouwwerken, veilig en verantwoord te realiseren, te gebruiken én te onderhouden. Dit vereist inzet en betrokkenheid op alle niveaus binnen en tussen organisaties.

Programma Veiligheid in de Bouw

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft meerdere incidenten in de bouw onderzocht en diverse constateringen gedaan. Naar aanleiding daarvan bracht het OVV in 2018 het advies uit aan de ontwerp-, bouw- en technieksector om de constructieve veiligheid in het ontwerp- en bouwproces te verbeteren. Ook de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) werd opgeroepen een ‘Agent of Change’ te zijn op het gebied van veiligheid.

Als antwoord daarop hebben de Governance Code Veiligheid in de Bouw, Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, VNConstructeurs en Koninklijke NLingenieurs het programma Veiligheid in de Bouw opgezet. Samen willen wij ervoor zorgen dat er geen onveilige bouwwerken of instortingen meer zijn en geen dodelijke ongevallen of ongevallen met ernstig letsel plaatsvinden.

Lees meer over het Programma veiligheid in de bouw, de ontwikkelingen en actuele resultaten.