• Thema's
  • Programma veiligheid in de bouw

Programma veiligheid in de bouw

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft meerdere incidenten in de bouw onderzocht en diverse constateringen gedaan. 

Naar aanleiding daarvan bracht het OVV in 2018 het advies uit aan de ontwerp-, bouw- en technieksector om de constructieve veiligheid in het ontwerp- en bouwproces te verbeteren. Ook de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) werd opgeroepen een ‘Agent of Change’ te zijn op het gebied van veiligheid.

Als antwoord daarop hebben de Governance Code Veiligheid in de Bouw, Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, VNConstructeurs en Koninklijke NLingenieurs het Programma veiligheid in de bouw opgezet. Samen willen wij ervoor zorgen dat er geen onveilige bouwwerken of instortingen meer zijn en geen dodelijke ongevallen of ongevallen met ernstig letsel plaatsvinden.

De afgelopen jaren zijn er verbetervoorstellen uitgewerkt voor de thema’s Regie op veiligheidBorgen van constructieve veiligheid en Versterken lerend vermogen. Bij de totstandkoming ervan is een brede vertegenwoordiging van de sector geconsulteerd en is draagvlak voor de voorstellen verkregen. In o.a. 11 leerprojecten zijn deze voorstellen actief toegepast, gemonitord en geëvalueerd. De ervaringen en resultaten die worden opgedaan in de leerprojecten worden gedeeld met de ontwerp-, bouw- en technieksector.

Manifest

Op 25 januari 2023 werd tijdens de Conferentie Programma veiligheid in de bouw een manifest opgesteld dat inmiddels is ondertekend door honderden bedrijven. In het manifest zijn de belangrijkste actielijnen vastgelegd. Ga naar www.veiligheidindebouw.nu voor meer informatie over het programma en de resultaten.

Vervolg stappen Programma veiligheid in de bouw

De volgende fase is het uitwerken van de actielijnen waar nodig, maar vooral implementatie:

  • Borgen van constructieve veiligheid
    VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs staan daarbij ‘aan de lat’ voor het thema Constructieve veiligheid. In 2024 werd hiertoe ondermeer de webtool Borgr ontwikkeld.

  • Regie op veiligheid
    Samen met het Opdrachtgeversforum richt de GCVB zich o.a. op het uitdragen van de praktische toepassing van de richtlijn Regie op Veiligheid, zoals vastgelegd in het Handelingskader Regie op Veiligheid in het ontwerp- en bouwproces.

  • Versterken lerend vermogen
    Daarnaast zet de GCVB zich met Bouwend Nederland in om het lerend vermogen in de branche te versterken. Dit start met het vergroten van het vermogen tot leren en ontwikkelen van de individuele medewerker in de Bouw. Hiervoor is al veel ontwikkeld en de kunst is om dit samen te brengen in een Individueel Leer- en Ontwikkelplatform (iLop)

Actuele ontwikkelingen

Kijk in onze rubriek 'Actueel' voor acties Regie op Veiligheidacties Borgen constructieve veiligheid en het Versterken van lerend vermogen.

Nieuwsbrief Programma veiligheid in de bouw (juli 2024)