• Kennis
  • Richtlijnen, aanbevelingen en beleid

Richtlijnen, aanbevelingen en beleid

De Richtlijn Demontage Liften is tot stand gekomen op initiatief van vertegenwoordigers van opdrachtgevers en vertegenwoordigers uit de bouw-, liften- en liftdemontagebranche. Lees meer:

Afgelopen jaren vonden er op onze bouwplaatsen zeer ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Bij enkele aanrijdingen waren dodelijke slachtoffers te betreuren. De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) vinden dat er meer moet worden gedaan aan het voorkomen van aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines dan tot nu toe in de branche gebruikelijk is. 

De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de bouw (GC), waaronder de 7 grote bouwbedrijven, zijn van mening dat het verplaatsen van graafbakken veiliger kan. Om deze reden is dit voorschrift opgesteld.

De brancheorganisatie van de spooraannemers RailAlert, heeft op verzoek van de bouwbranche en Governance Code Veiligheid in de Bouw onderzoek gedaan naar de kleurstelling van signalerende kleding.

De Richtlijn is geen wetgeving. Maar samen met de A-bladen van Arbouw vormt deze Richtlijn een volledig pakket om te kunnen voldoen aan de voorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer