Brancherichtlijnen Kleurstelling signalerende veiligheidskleding

Er worden uniforme eisen gesteld aan de signalerende bovenkleding van de eigen werknemers en onderaannemers, met als doel de eenduidigheid en herkenbaarheid te vergroten.

Vanaf 2017 moeten de jassen en vesten die het uitvoerend personeel op projecten van de deelnemende organisaties draagt, aan de voor- en achterzijde zijn voorzien van twee horizontale signalerende strepen en twee verticale signalerende strepen die over de schouders doorlopen. Dit zogeheten Romeinse II-patroon wordt algemeen beschouwd als goed zichtbaar, ook als mensen voorovergebogen of gebukt werken.

De nieuwe eisen aan de striping en kleurstelling zijn een aanscherping van de norm NEN-EN-20471 en zijn in overeenstemming met de signalering die de overige spoorbedrijven in Europa en Rijkswaterstaat toepassen.

RailAlert

De brancheorganisatie van de spooraannemers RailAlert, heeft op verzoek van de bouwbranche en Governance Code Veiligheid in de Bouw onderzoek gedaan naar de kleurstelling van signalerende kleding.

Aanleiding hiervoor is dat in de spoorbranche signalerende gele kleding wordt gebruikt, terwijl in de rest van de bouwbranche hoofdzakelijk in de signalerende kleur oranje wordt gewerkt. Ook in de internationale spoorbranche, zoals in Duitsland, wordt hoofdzakelijk oranje gebruikt. Het gevolg is dat werknemers die zowel in de spoorbouw als in de overige bouw werkzaam zijn en spoorwerkers die modaliteit- of grensoverschrijdend werken, moeten switchen tussen beide kleuren kleding.

Uit onderzoek blijkt dat er geen veiligheidskundige reden is om vast te houden aan de kleur geel. Uit het oogpunt van uniformiteit en efficiency is er wel behoefte aan het gelijktrekken van de regels. RailAlert heeft daarom besloten om vanaf 1 juli 2019 de kleur van de signalerende kleding te wijzigen naar oranje.

Medewerkers met een aantal veiligheidstaken (conform Voorschrift Veilig werken - Trein) dragen vanaf dat moment gele signalerende kleding. Ook Lokaal Spoor (HTM, RET, GVB en PUOV) gaan op 1 juli 2019 over op deze nieuwe kleurstelling.

Download Brancherichtlijn VVW Trein/Tram/Metro

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer