Best Practices

Interviews met mensen uit de bouw op basis van de drie kernwaarden: verantwoordelijkheid, leiderschap, samenwerking. Best practices waarin het niet tot een incident is gekomen, maar op tijd een oplossing is bedacht.

Nieuwe veiligheidsinstructie bij plaatsen wegafzettingen

Veiligheid bij het plaatsen van wegafzettingen. Rijkswaterstaat en marktpartijen hebben gezamenlijk een uniforme instructie ontwikkeld.

Over veiligheid, tijdsdruk en een beker milkshake

Twintig dodelijke ongevallen heeft de Nederlandse bouw-, infra- en installatiesector elk jaar gemiddeld te betreuren. Heijmans Infra deelt ervaringen.

Voorkom ongevallen bij werken in het donker

Herfst... Het is steeds later licht. Dat betekent dat we regelmatig in het donker werken. Met alle risico's van dien. Wat kun je doen?

Veiligheid ‘klokje rond’ in de gaten houden

"Het moet snel, dus er staat flinke druk op de ketel". Een recept voor ongelukken. Niets is minder waar bij het bouwproject EMA.

Valgevaar bij te hoog geplaatste bouwkeet

Een vrij hoog geplaatste keet zonder aansluitende op- en afstap veroorzaakt valgevaar.

LMRA bij vandalisme op het spoor

Een gespannen koper/ijzerdraad tussen de bovenleiding en het geluidsscherm veroorzaakt een gevaarlijke situatie. Een LMRA vermindert risico's.

Vervoer gevaarlijke stoffen in bedrijfsbusjes

Tijdens een vervoerscontrole door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werden in een bedrijfsbusje een gasfles en jerrycans diesel aangetroffen. Ook stond er een troxler, een apparaat met een radio actieve bron. Alleen de troxler was goed vastgezet, de overige voorwerpen niet. 

Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers

RVB heeft een handleiding Veiligheid en Gezondheid (V&G) gemaakt voor arbeidsveiligheid op het bouwterrein en omgevingsveiligheid aangrenzend gebied

Hergebruik eenmalige hijsbanden

Een medewerker was aan het werk toen hij hijsbanden zag liggen. Het was niet de eerste keer dat hij hijsbanden voor eenmalig gebruik op het bouwterrein zag rondslingeren of in hergebruik zag. Alleen weggooien hielp dus niet.

Aanwezigheid Chroom-6 in verflagen

In oude verflagen van onder meer stalen kunstwerken en overige stalen objecten zoals bijvoorbeeld portalen, stalen binten en balken, kan Chroom-6 aangetroffen worden. Oude verflagen worden vaak overgeschilderd, daarom is het mogelijk dat Chroom-6 voorkomt op stalen kunstwerken en overige metalen delen.

Uitbreken hijsvoorziening

Opdrachtgever heeft aangegeven geen hijsvoorziening in het loopvlak van de trede te willen zien, waarop besloten is deze in de optrede te plaatsen. Om voldoende sterkte te garanderen wordt om de hijsvoorziening heen een extra uitbreekwapening aangebracht. Uit onderzoek is gebleken dat deze uitbreekwapening (waarschijnlijk tijdens het storten) is verschoven.

Onvoldoende verkeersmaatregelen

Een monteur was op pad gestuurd om werkzaamheden te verrichten. Bij aankomst zag hij dat de werksituatie onveilig was. Er waren onvoldoende verkeersmaatregelen getroffen, noch waren er verkeersregelaars geregeld. Hij ondernam direct actie.

Gevaarlijke stoffen verkeerd opgeslagen

Een medewerker van Heijmans Infra kwam op Schiphol bij een ronde over een gezamenlijk opslagterrein een aantal volle en lege gasflessen tegen. Deze waren niet gebord tegen omvallen en een aantal stond op zijn kop. Dit brengt  risico’s met zich mee en komt de orde en netheid niet ten goede.

Veiligheidsvoorlichtingskaart Verkeersbegeleiding

Het transporteren van materieel over de openbare weg is alleen verantwoord als dat op een veilige manier kan.

Beknellingsgevaar door niet-geborgde masten

Een collega-uitvoerder constateerteen onveilige situatie bij stellingen waar masten opgebouwd worden. De masten liggen op de stellingen zonder goed geborgd te zijn. Ze kunnen gaan rollen. Beknellingsgevaar ligt dan op de loer.

Hijsvoorziening niet op orde

Op een project werkte een collega nauw samen met de kraanmachinist, die alle lasten aanpikt. Bij het aanpikken van een kozijn zag hij dat de hijsvoorziening niet op orde was. De hijsvoorziening was te kort en niet goed vastgeschroefd.

Instructievideo's voor de bouw (TBI Veiligheidsdag)

Tijdens de eerste TBI Veiligheidsdag stonden alle TBI-bedrijven letterlijk en figuurlijk stil bij veiligheid met als thema ‘Leren van elkaar’.

Ontwerp veilige taludsteiger

Een uitvoerder bij Heijmans Infra Regionale Projecten Veenendaal ontdekte valgevaar en kans op fysieke klachten bij de bestrating van een talud.

Bijna hogedrukgasleiding geraakt

Tijdens graafwerkzaamheden onder leiding van een uitvoerder stuitte een collega-uitvoerder plotseling op een hogedrukgasleiding. Het werk is stilgelegd.

Struikelgevaar op de bouw

Orde en netheid op de bouw is een actueel thema. Als niet goed wordt gelet op orde en netheid, onstaan onveilige situaties.

Elektrocutiegevaar in kruipruimte

Collega’s troffen in een kruipruimte twee onderaannemers aan met een 230V bouwlamp en haspel. Een levensgevaarlijke situatie.

Blijf uit de dode hoek van vrachtwagens

Schoolgaande kinderen zijn kwetsbaar. Zij zijn zich niet altijd bewust van het 'logge' karakter van vrachtwagens. De dode hoek is daarbij één van de gevaarlijkste punten.

Samen sterker voor veiligheid

Het Rijksvastgoedbedrijf en PoortCentraal maakten flinke stappen om veiligheidsrisico’s bij het project 'Vernieuwing Rijnstraat 8' in Den Haag vroegtijdig te beheersen. En met succes.

Een veiliger steiger door samenwerking

Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed maakten over een langere periode een analyse van de constructieve- en algemene veiligheid van de gevelsteigers op de projecten. Resultaat: veiliger steigerprotocol

GO! Geen Ongevallen - Heijmans

Veiligheid is meer dan het naleven van regels. Het gaat om bewustzijn en gedrag: je verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat jij en je collega’s onder veilige omstandigheden werken. Heijmans start het veiligheidsprogramma GO!(‘Géén Ongevallen’).

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.