Best Practices

Momenteel zijn er UVEX airwing helmen (wit, oranje en/of groen) in gebruik die de uiterste houdbaarheidsdatum nog niet gepasseerd zijn, maar wel al schade vertonen. Het binnenwerk laat los en daardoor kan de helm van het hoofd vallen bij het bukken. Na een korte analyse bleken de bevestigingspunten binnen (kleine) scheurtjes te vertonen, waardoor het binnenwerk kan loslaten en er onveilige situaties (kunnen) ontstaan.

Bij de bouw van een appartementencomplex met sandwichgevelelementen in Vinkeveen, door een werkmaatschappij van VolkerWessels heeft een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Lees meer over de toedracht en lessons learned (Best Practice)

Tijdens een boorproef bij Project Levvel hingen de koppelingen van de hydroliekslangen op dezelfde hoogte. De wind bewoog de slangen waardoor de koppelingen tegen elkaar aantikten en daardoor los konden raken (Safety Alert BAM)

Veiligheid bij het plaatsen van wegafzettingen. Rijkswaterstaat en marktpartijen hebben gezamenlijk een uniforme instructie ontwikkeld.

Twintig dodelijke ongevallen heeft de Nederlandse bouw-, infra- en installatiesector elk jaar gemiddeld te betreuren. Heijmans Infra deelt ervaringen.

Herfst... Het is steeds later licht. Dat betekent dat we regelmatig in het donker werken. Met alle risico's van dien. Wat kun je doen?

"Het moet snel, dus er staat flinke druk op de ketel". Een recept voor ongelukken. Niets is minder waar bij het bouwproject EMA.

Een gespannen koper/ijzerdraad tussen de bovenleiding en het geluidsscherm veroorzaakt een gevaarlijke situatie. Een LMRA vermindert risico's.

RVB heeft een handleiding Veiligheid en Gezondheid (V&G) gemaakt voor arbeidsveiligheid op het bouwterrein en omgevingsveiligheid aangrenzend gebied.

Een medewerker was aan het werk toen hij hijsbanden zag liggen. Het was niet de eerste keer dat hij hijsbanden voor eenmalig gebruik op het bouwterrein zag rondslingeren of in hergebruik zag. Alleen weggooien hielp dus niet.

In oude verflagen van onder meer stalen kunstwerken en overige stalen objecten zoals bijvoorbeeld portalen, stalen binten en balken, kan Chroom-6 aangetroffen worden. Oude verflagen worden vaak overgeschilderd, daarom is het mogelijk dat Chroom-6 voorkomt op stalen kunstwerken en overige metalen delen.

Opdrachtgever heeft aangegeven geen hijsvoorziening in het loopvlak van de trede te willen zien, waarop besloten is deze in de optrede te plaatsen. Om voldoende sterkte te garanderen wordt om de hijsvoorziening heen een extra uitbreekwapening aangebracht. Uit onderzoek is gebleken dat deze uitbreekwapening (waarschijnlijk tijdens het storten) is verschoven.

Het transporteren van materieel over de openbare weg is alleen verantwoord als dat op een veilige manier kan.

Een collega-uitvoerder constateerteen onveilige situatie bij stellingen waar masten opgebouwd worden. De masten liggen op de stellingen zonder goed geborgd te zijn. Ze kunnen gaan rollen. Beknellingsgevaar ligt dan op de loer.

Op een project werkte een collega nauw samen met de kraanmachinist, die alle lasten aanpikt. Bij het aanpikken van een kozijn zag hij dat de hijsvoorziening niet op orde was. De hijsvoorziening was te kort en niet goed vastgeschroefd.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer