Controle schade UVEX airwing helm

Gevaarlijke situatie 

Momenteel zijn er diverse UVEX airwing helmen (wit, oranje en/of groen) in gebruik die de uiterste houdbaarheidsdatum nog niet gepasseerd zijn, maar wel al duidelijke schade vertonen. Het binnenwerk van de helm laat los, waardoor de helm van het hoofd kan vallen bij het bukken. Na een korte analyse is gebleken dat de bevestigingspunten aan binnenzijde van de helm (kleine) scheurtjes vertonen, waardoor het binnenwerk op een of meerdere punten los laat. Dit met gevolg dat er onveilige situaties (kunnen) ontstaan. 

Uiterste houdbaarheidsdatum

Wat veel dragers van een veiligheidshelm niet weten, is dat de bouwhelm een uiterste houdbaarheidsdatum kent. Dit is afhankelijk van het soort kunststof. De datum van de UVEX airwing helm is verstreken uiterlijk vijf jaar na de productiedatum. Deze datum kun je vinden aan de onderzijde van de klep. (bijv. 11/2020).

Een bouwhelm mag niet worden beplakt met gewone stickers. De lijm laag achter de sticker zorgt er namelijk voor dat het verouderingsproces van de bouwhelm wordt versneld. Je mag uitsluitend stickers plakken die niet zijn voorzien van weekmakers. 

De bouwhelm moet regelmatig worden gecontroleerd op beschadigingen zoals scheurtjes en diepe krassen. Deze beschadigingen kunnen zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant de veiligheid van de bouwhelm in gevaar brengen. 

Bij duidelijke beschadigingen moet de bouwhelm worden vervangen. 

Te nemen acties:

  • Controleer de uiterste houdbaarheidsdatum van jouw helm of van de helmen op voorraad 
  • Controleer de helm (binnen- en buitenwerk) op schade en scheurvorming 
  • Vervang je helm bij twijfel, verlopen houdbaarheid en/of duidelijke beschadiging 
  • Wijs jouw collega’s op dit risico middels de gebruikelijke communicatie kanalen en bespreek dit tijdens de dag start

Ter verduidelijking: mits de UVEX Airwing helm geen duidelijke schade of gebreken vertoont, kan deze gewoon gebruikt worden. De leverancier van de helm is gevraagd verdiepend onderzoek uit te voeren. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, zullen we dit delen.

Safety Alert UVEX airwing helm2

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer