Deelnemers

Steeds meer bedrijven en instellingen sluiten zich aan bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Binnen GCVB onderscheiden Ondertekenaars en Onderschrijvers.

Ondertekenaars GCVB

Inmiddels hebben meerdere bedrijven de GCVB ondertekend. Zij hebben zich verplicht aan alle thema’s (mits relevant) actief bij te dragen, te participeren in de Kerngroep en de CEO-Kopgroep. De Ondertekenaars zijn de motor achter de GCVB.

Nieuwe Ondertekenaars kunnen uitsluitend worden toegelaten op voordracht van een Ondertekenaar, na unaniem akkoord van de Kerngroep en/of Kopgroep. Neem hiervoor contact op met één van de leden van de Kerngroep.

Onderschrijvers GCVB

Iedere organisatie die de uitganspunten en kernwaarden van de Governance Code expliciet onderschrijft op de website, mag zich onderschrijver noemen. Onderschrijvers passen de code toe in de praktijk (bijvoorbeeld door het gebruiken van de ontwikkelde Tools) en creëren de gewenste olievlek in de sector.

Doorzoek de database met alle 1155 onderschrijvers

Ook meedoen?

Behoort uw organisatie ook tot die organisaties die binnen de bouwsector voorop willen lopen om veiligheid naar een hoger plan te tillen, door:

  • u zich als organisatie te gedragen naar de Code,
  • het goede voorbeeld te geven,
  • ontwikkelde tools te implementeren en
  • samen te werken aan verbeteracties?

Dan nodigen we u uit om de Governance Code te onderschrijven.