Nieuwsberichten

Veiligheid verplicht in aanbestedingen of contracten raakt veel bedrijven. Met deze nieuwsbrief willen we organisaties informeren over ViA en helpen voor te bereiden op de invoering van ViA.
Vanaf 1 januari 2022 hanteren opdrachtgevers die de GCVB hebben ondertekend de NEN Veiligheidsladder (NEN Safety Culture Ladder) om veiligheidsbewustzijn te vergroten. Veel bedrijven in de bouw hebben de certificering al doorlopen. Lees hun ervaringen:
Er zijn te veel aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines op bouwplaatsen en werkvakken. Per 1 januari 2021 hanteert de GCVB daarom een nieuw beleid. Werner van Eck (Heijmans) geeft tekst en uitleg (artikel Aannemer)
Op 1 januari 2018 is de GPI (Generieke Poortinstructie) online gegaan. Deze is inmiddels door een groot deel van de bouwsector gevolgd. Op basis van feedback en suggesties is de bestaande GPI én GPI-website verbeterd.
Per 1 januari 2021 hanteren de Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) en hun onderaannemers/leveranciers een nieuw beleid om ongevallen door aanrijding te reduceren.
De beoogde invoeringsdatum van Veiligheid in Aanbestedingen van 1 januari 2021 wordt vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 1 januari 2022.
Onlangs onderschreef aannemersbedrijf Mulderij BV uit Hoogeveen als 1000ste organisatie de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Met hun onderschrijving schaart Rik Mulderij zich met zijn bedrijf bij een groeiende groep bedrijven.
"Bouwbedrijven leren steeds meer van elkaars noodlottige ongevallen. Gelukkig maar" Ton Hillen is te gast in de Cobouw Podcast. Een gesprek over veiligheid, vakmanschap, innovatie en de drijfveren van de bestuursvoorzitter Heijmans.
Het Protocol 'Samen veilig doorwerken' geeft duidelijkheid over veilig werken in de bouw en op de bouwplaats tijdens de Corona-crisis.
Begin 2020 is een bewustwordingscampagne gestart om het belang van de GPI en het gewenste veiligheidsgedrag op de bouwlocatie onder de aandacht te brengen bij de gehele sector.

Het gezamenlijke actieplan dat door 'agents of change' in de bouw werd opgesteld naar aanleiding het rapport 'Bouwen aan constructieve veiligheid' van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) kreeg deze week een formele reactie. TOPoverleg Veiligheid is blij met steun Onderzoeksraad voor Veiligheid voor gezette stappen.

Het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur in de bouwsector bevorderen: in een notendop is dat het doel van de Veiligheidsladder die per 1 januari 2021 verplicht wordt in aanbestedingen van bouwprojecten (ViA)

Op 28 november 2019 organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw op het hoofdkantoor van Unica in Hoevelaken een speciaal ontbijt voor organisaties die de Governance Code hebben onderschreven. Ook Doekle Terpstra (Techniek Nederland) en John Quist (CEO Unica) schoven aan bij het ontbijt.

Veiligheid op de bouwplaatsen begint met duidelijke communicatie. Gebruik de gebaren en voorkom misverstanden door een taalbarrière of omgevingslawaai. Bouwspraak is hierin een van de instrumenten.

Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw, dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw afgesproken. Vanaf 2021 hanteren zij de Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Veiligheid op de werkvloer zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn, ook in de bouw. Toch gebeuren er regelmatigongelukken op bouwplaatsen waarbij gewonden of zelfs doden te betreuren zijn. Met de Governance Code Veiligheid in de Bouw wil de bouwsector de werkomgeving veiliger maken.

Op dinsdagochtend 21 mei jl. organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) een speciaal ontbijt voor organisaties die de Governance Code hebben onderschreven. De bijeenkomst vond plaats op het hoofdkantoor van Strukton in Utrecht. Meer dan 70 vertegenwoordigers van Onderschrijvers namen deel aan het Veiligheidsontbijt.

Vanaf 2019 is de nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Dat betekent dat de richtlijn, die al te vinden was in diverse bedrijfcatalogi, vanaf begin 2019 ook echt kracht van wet heeft. De Inspectie SZW kan nu gaan handhaven.

Vanaf 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht voor toegang op alle grotere bouwplaatsen en onderhoudscontracten in Nederland. Bouwers en installateurs, aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw, eisen de GPI per die datum.

De Generieke Poort Instructie (GPI), een basisveiligheidsinstructie voor op de bouwplaats, wordt vanaf april 2019 verplicht gesteld door 14 grote bedrijven in de bouw en techniek (artikel Aannemervak.nl door Ton Verheijen.

Bouwplaats veiliger met GPI

11 december 2018

Poortinstructies spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van veiligheid bij bouwprojecten. De Generieke Poortinstructie gaat per 1 april 2019 bestaande poortinstructies vervangen. Wat verandert er met de GPI?

In het Jaarplan 2019 en Meerjarenplan 2019-2022 publiceert de Inspectie SZW haar beleid voor de komende jaren. Intensiever toezicht op gezond en veilig werken moet bij werkgevers en werknemers het bewustzijn vergroten van het belang van veiligheid in het bedrijf en het zich actief inzetten voor o.a. voorkomen ongevallen, onveilig en ongezond werk.

Waarom werken we nog altijd niet veilig met gevaarlijke stoffen? En wat kun je daaraan doen? Vakblad Arbo stelde die vragen in een rondetafelgesprek. GCVB was erbij.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht de oorzaken van de instorting van een parkeergarage in Eindhoven. Lees het rapport en de aanbevelingen.

Jaarlijks gebeuren er te veel ongelukken in de bouw- en infrasector. We staan helaas nog steeds in de top 3 van meest onveilige sectoren. Dat kan niet meer, dat willen we niet meer en dat accepteren we niet meer. De ambitie is simpel: een veilige sector! Verschillende partijen in de bouwketen willen die verandering op gang brengen. Samen zetten we veiligheid met concrete acties op de kaart.

RailAlert wijzigt vanaf 1 juli 2019 de signalerende kleding van de kleur geel naar oranje.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een handleiding Veiligheid en Gezondheid (V&G) gemaakt voor arbeidsveiligheid binnen het bouwterrein en voor de omgevingsveiligheid in het aangrenzende gebied.

In 2018 worden de veiligheidsinstructies bij het betreden van bouwplaatsen in Nederland gestandaardiseerd door invoering van een uniforme Generieke Poortinstructie (GPI). Dit maken de ondertekenaars van de Governance Code 'Veiligheid in de Bouw' (GCVidB) na hun vergadering op 19 december 2017 bekend. Het doel van de overeenkomst met SSVV is het verhogen van de veiligheid op de bouwplaats.

Op 17 maart stonden we met z'n allen stil bij veiligheid! Heijmans is er duidelijk in: 'Houd dit vast, blijf alert op veiligheid en blijf onveilige situaties melden!' De nationale veiligheidsdag houden we er in, zet vrijdag 16 maart 2018 alvast in je agenda. En lees hier verder over de Nationale veiligheidsdag 2017.

Blijf uit de dode hoek!

03 maart 2016

Aan de uitvoering van bouwprojecten is vaak onlosmakelijk verbonden dat (zwaar) bouwverkeer van- en naar de projectlocatie rijdt. Dit verkeer moet door stedelijke gebieden, krijgt te maken met smalle wegen en met andere weggebruikers, zoals fietsers. Met name schoolgaande kinderen vormen een kwetsbare groep. Zij zijn zich niet altijd bewust van het 'logge' karakter van een vrachtwagen. De dode hoek van de vrachtwagen is daarbij een van de gevaarlijkste punten. Heijmans werkt actief met basisscholen samen om het aantal ongelukken terug te brengen.

Met twee gerichte initiatieven willen de deelnemende organisaties aan de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ de veiligheid langs weg en spoor verder verbeteren. Er worden uniforme eisen gesteld aan de signalerende bovenkleding van de eigen werknemers en onderaannemers, met als doel de eenduidigheid en herkenbaarheid te vergroten. Daarnaast zal een nieuw A-blad worden ontwikkeld voor het veilig plaatsen en verwijderen van afzettingen tijdens wegwerkzaamheden.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer