Nieuwsberichten

Invoering en handhaving ViA

29 november 2021
Door de enorme vraag vanuit de bouwsector is alle capaciteit voor het uitvoeren van audits en toetsen dit najaar al bezet en begint ook het eerste kwartaal van 2022 vol te lopen. Dit zijn de afspraken over Afspraken ontbreken van bewijsmateriaal ViA.
Voor iedereen die de bouwplaats opgaat, is een verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar. Vanaf 23 november 2021 staat een vernieuwde Generieke Poortinstructie (GPI) klaar. Deze nieuwe instructie is praktijkgerichter en biedt meer keuzevrijheid.
Dit najaar kunt u nog eenmaal deelnemen aan het gratis Webinar ViA op 14 dec (van 9.30 - 11 uur). In dit interactieve webinar wordt ingegaan op de invoering van ViA per 1 januari 2022 door ondertekenaars GCVB. MELD U AAN voor dit laatste webinar van 2021.
'Ik mag (op persoonlijke titel) in de Governance Code Veiligheid in de Bouw aanzitten aan de overleg tafel. Bij deze een oproep dat wij als ketenpartners rekenschap nemen van ons voorbeeldgedrag en ook echt met ViA gaan werken per 1-1-2022', Jan Huijbers
Vanaf 1 januari 2022 hanteren opdrachtgevers die de GCVB hebben ondertekend de NEN Veiligheidsladder (NEN Safety Culture Ladder) om veiligheidsbewustzijn te vergroten. Veel bedrijven in de bouw hebben de certificering al doorlopen. Lees hun ervaringen:
Het Veiligheidsontbijt van 19 november a.s. dat de Governance Code Veiligheid in de Bouw bij VolkerWessels in Amersfoort organiseert, gaat NIET door! Het fysieke ontbijt is verschoven naar 2022.
Veiligheid verplicht in aanbestedingen of contracten raakt veel bedrijven. Met deze nieuwsbrief willen we organisaties informeren over ViA en helpen voor te bereiden op de invoering van ViA.
De laatste tijd is door het SCL team hard gewerkt aan een verbeterde, gebruiksvriendelijkere versie van de Webtool SCL. Op maandag 1 november 2021 is de tool geïmplementeerd.
Het kennisnetwerk Come together is een platform van gebruikers van de Safety Culture Ladder (SCL) om kennis en ervaringen te delen. Op 4 november is er een netwerkbijeenkomsten ‘Safety by Design’
Steeds meer grote partijen omarmen de SCL: Waar gesleuteld wordt aan veiligheid, wordt gesleuteld aan kwaliteit in het algemeen (Prorail, Dieter van Delft, ViA)
Kommer den Uil (Hoofd Kwaliteit, Arbo en Milieu) vertelt hoe BAM Infra Nederland verkeersveiligheid verankert in de bedrijfscultuur.
Vanaf 1-1-2022 hanteren opdrachtgevers uit de GCVB de veiligheidsladder voor nieuwe aanbestedingen en contracten. Zij hebben ondermeer afgesproken dat duidelijke handhaving in het belang is van de veiligheidscultuur en een level-playing-field in de sector
Constructieve veiligheid is ingewikkeld. Er zijn vaak veel partijen bij betrokken. Daarom is het zo belangrijk dat uiteindelijk één persoon eindverantwoordelijk is en de regie heeft: de coördinerend constructeur
Een sterke veiligheidscultuur en bewustzijn van de impact van de keuzes die je als opdrachtgever maakt zijn cruciaal, wil je als keten veiliger worden. Dat bewustzijn kweek je alleen door continue aandacht aldus HID Tjeerd Roozendaal RWS
Belangrijk bericht voor kandidaten, kandidatenbeheerders én gebruikers van onze API (LMS- en toegangsregistratie-gebruikers) en gaat over kandidaten die hun certificaten moeten verlengen in de periode tussen 21 september 2021 en 22 december 2021.
Veiligheid in de bouw: een grote uitdaging, waar veel partijen druk mee doende zijn. Teveel partijen, als je het ons (TLN) vraagt.
Er gebeuren op bouwplaatsen nog te veel ernstige incidenten met manoeuvrerende voertuigen en machines. Daarom is een nieuw beleid opgesteld tegen aanrijdgevaar. Met deze nieuwsbrief informeren en helpen we u zich hierop voor te bereiden.
Strukton is Ondertekenaar van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Net als andere Ondertekenaars en Onderschrijvers loopt ze voorop in veiligheid o.a. met het nieuwe Beleid Reductie Aanrijdgevaar
GCVB heeft met Funk-e een serie video's en andere media ontwikkeld om dit beleid aandacht te geven. De campagne is een initiatief van alle Ondertekenaars. Zij hebben de campagne reeds uitgerold of gaan dit direct na de bouwvak doen.
Januari 2018 is de Generieke Poortinstructie GPI online gegaan. Deze is inmiddels door een groot deel van de bouwsector gevolgd. Op basis van feedback en suggesties zijn de bestaande GPI én GPI-website verder verbeterd.
Wekelijks spreekuur voor vragen over Veiligheid in Aanbesteding (ViA).
Op donderdag 24 juni 2021 organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw weer een Veiligheidsontbijt. Dit keer (digitaal) vanuit TBI-onderneming Croonwolter&dros in Rotterdam met o.a. Bart van Breukelen.
Manoeuvrerende voertuigen en op de bouwplaats aanwezige personen, een risicovolle combinatie. En helaas gaat dat soms ook mis. Met nieuw beleid rond aanrijdbeveiliging wil de bouwsector het aantal ongevallen drastisch verminderen (artikel TLN)
In de techniek en bouw staat aandacht voor veiligheid bovenaan de agenda. Maar zelfs als het een speerpunt is, blijft het een thema waarvan het verleidelijk is om het als vanzelfsprekend te zien, meent CEO van John Quist van Unica.
Dagelijks worden medewerkers in de uitvoering (maar ook derden) blootgesteld aan aanrijdgevaar. Dit gevaar reduceren vraagt om een ketenbrede aanpak.
De Veiligheidsladder is een veelbesproken thema in de technische installatie- en isolatiebranches. Over het nut lijkt iedereen het wel eens, maar de praktische uitvoering zorgt voor nogal wat hoofdbrekens. ArboTechniek deelt ervaringen uit de branche.
Het nieuwe Beleid Reductie Aanrijdgevaar is verwerkt in veiligheidsnaslagwerk Bouwwegen 2.02 en Voorkomen van aanrijdgevaar 3.02 in Abomafoon
Wil de bouw naar nul doden, dan moeten opdrachtgevers zich ook verantwoordelijker voelen. "Veiligheid moet ononderhandelbaar zijn.” (artikel Cobouw)

Veiligheid op de bouwplaatsen begint met duidelijke communicatie. Gebruik de gebaren en voorkom misverstanden door een taalbarrière of omgevingslawaai. Bouwspraak is hierin een van de instrumenten.

De ondertekenaars van de GCVB hanteren sinds 1 januari 2021 nieuw beleid voor alle voertuigen en machines om ongevallen door aanrijding te reduceren. Per 1 januari 2022 moet ook worden voldoen aan de Veiligheidsladder. 
Voor organisaties die aan de slag willen met de SCL en vragen hebben over Veiligheid in Aanbesteding (ViA), organiseert NEN twee informatiebijeenkomsten.
Als advies- en ingenieursbureau heeft Witteveen+Bos een belangrijke positie in de keten. Het zit als ontwerpende partij namelijk vooraan. ‘Een veilig project begint al bij de eerste ideeën, bij de manier van denken’, stelt Bijman
Met ViA komt er meer aandacht voor veiligheid door de hele keten. Dat is winst, vinden Karin van Looij (QHSE Manager) en Job Buisman (Manager Supply Chain) van Strukton Rail. De voorbereidingen van de implementatie nemen wel veel tijd in beslag.
Het lijkt een achtervolgingsscène in een slechte Amerikaanse B-film. Maar het zijn beelden van een dashcam in Nederland, die de nachtrust van geen enkele wegwerker zullen bevorderen. “Zulk weggedrag moet je aanpakken.”
Het risico op aanrijding is te hoog in de infra bouw. In deze video en poster legt (BAM Infra) net nieuwe beleid reductie aanrijdgevaar uit aan de hand van concrete voorbeelden op een project.
Tijdens Bewust Veilig-dag op 24 maart 2021 is door veel organisaties in de bouw extra aandacht gegeven aan veilig werken. Er zijn speciale acties en middelen ontwikkeld gericht op kennisdeling, dialoog en bewustwording rond veiligheid en speciale thema's
Het veiligheidsbewustzijn in de hele keten moet simpelweg op een hoger plan. Alleen samen kunnen we (dodelijke) ongevallen in de bouw voorkomen. Daar zijn er teveel van en daar moet verandering in komen, zegt Theo Winter, lid Raad van Bestuur Dura Vermeer
Met de Go-Barry, een innovatieve, mobiele barrier, wordt de weg tijdens werkzaamheden nog veiliger voor weggebruikers én wegwerkers. Aanrijdgevaar wordt afgewend. Lees meer over dit samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat.
Invoering ViA blijft 1 januari 2022 ondanks lockdown COVID-19. Bedrijven in de bouw kunnen (en moeten) onverminderd doorgaan met de voorbereiding op de invoering van Veiligheid in Aanbesteding. Audits op afstand (Remote Audits) kantoorfuncties nu mogelijk
Meer weten en meepraten over de plannen en actuele activiteiten vanuit de Governance Code Veiligheid in de Bouw? Op 26 november 2020 organiseerden we weer een veiligheidsontbijt GCVB.
Ondanks dat de cijfers over ongevallen in de bouw maar niet lijken te dalen, gaat Koene Talsma onvermoeibaar door, als voorzitter van de Kerngroep van de GCVB. Talsma ziet een omslag: veiligheid staat nu écht bovenaan de agenda (bron: Cobouw)
Op bouwplaatsen gebeuren nog te veel ernstige incidenten met manoeuvrerende voertuigen en machines. Daarom heeft de GCVB nieuw beleid opgesteld tegen aanrijdgevaar in de bouw. Wat houdt dat in? Wat betekent het voor de rol van arbo/veiligheidskundigen?
Het Protocol 'Samen veilig doorwerken' geeft duidelijkheid over veilig werken in de bouw en op de bouwplaats tijdens de Corona-crisis. Eind oktober is het protocol aangepast.
Er zijn te veel aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines op bouwplaatsen en werkvakken. Per 1 januari 2021 hanteert de GCVB daarom een nieuw beleid. Werner van Eck (Heijmans) geeft tekst en uitleg (artikel Aannemer)
Op 1 januari 2018 is de GPI (Generieke Poortinstructie) online gegaan. Deze is inmiddels door een groot deel van de bouwsector gevolgd. Op basis van feedback en suggesties is de bestaande GPI én GPI-website verbeterd.
Per 1 januari 2021 hanteren de Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) en hun onderaannemers/leveranciers een nieuw beleid om ongevallen door aanrijding te reduceren.
De beoogde invoeringsdatum van Veiligheid in Aanbestedingen van 1 januari 2021 wordt vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 1 januari 2022.
Onlangs onderschreef aannemersbedrijf Mulderij BV uit Hoogeveen als 1000ste organisatie de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Met hun onderschrijving schaart Rik Mulderij zich met zijn bedrijf bij een groeiende groep bedrijven.
"Bouwbedrijven leren steeds meer van elkaars noodlottige ongevallen. Gelukkig maar" Ton Hillen is te gast in de Cobouw Podcast. Een gesprek over veiligheid, vakmanschap, innovatie en de drijfveren van de bestuursvoorzitter Heijmans.
Begin 2020 is een bewustwordingscampagne gestart om het belang van de GPI en het gewenste veiligheidsgedrag op de bouwlocatie onder de aandacht te brengen bij de gehele sector.

Het gezamenlijke actieplan dat door 'agents of change' in de bouw werd opgesteld naar aanleiding het rapport 'Bouwen aan constructieve veiligheid' van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) kreeg deze week een formele reactie. TOPoverleg Veiligheid is blij met steun Onderzoeksraad voor Veiligheid voor gezette stappen.

Het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur in de bouwsector bevorderen: in een notendop is dat het doel van de Veiligheidsladder die per 1 januari 2021 verplicht wordt in aanbestedingen van bouwprojecten (ViA)

Op 28 november 2019 organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw op het hoofdkantoor van Unica in Hoevelaken een speciaal ontbijt voor organisaties die de Governance Code hebben onderschreven. Ook Doekle Terpstra (Techniek Nederland) en John Quist (CEO Unica) schoven aan bij het ontbijt.

Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw, dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw afgesproken. Vanaf 2021 hanteren zij de Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Veiligheid op de werkvloer zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn, ook in de bouw. Toch gebeuren er regelmatigongelukken op bouwplaatsen waarbij gewonden of zelfs doden te betreuren zijn. Met de Governance Code Veiligheid in de Bouw wil de bouwsector de werkomgeving veiliger maken.

Op dinsdagochtend 21 mei jl. organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) een speciaal ontbijt voor organisaties die de Governance Code hebben onderschreven. De bijeenkomst vond plaats op het hoofdkantoor van Strukton in Utrecht. Meer dan 70 vertegenwoordigers van Onderschrijvers namen deel aan het Veiligheidsontbijt.

Vanaf 2019 is de nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Dat betekent dat de richtlijn, die al te vinden was in diverse bedrijfcatalogi, vanaf begin 2019 ook echt kracht van wet heeft. De Inspectie SZW kan nu gaan handhaven.

Vanaf 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht voor toegang op alle grotere bouwplaatsen en onderhoudscontracten in Nederland. Bouwers en installateurs, aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw, eisen de GPI per die datum.

De Generieke Poort Instructie (GPI), een basisveiligheidsinstructie voor op de bouwplaats, wordt vanaf april 2019 verplicht gesteld door 14 grote bedrijven in de bouw en techniek (artikel Aannemervak.nl door Ton Verheijen.

Bouwplaats veiliger met GPI

11 december 2018

Poortinstructies spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van veiligheid bij bouwprojecten. De Generieke Poortinstructie gaat per 1 april 2019 bestaande poortinstructies vervangen. Wat verandert er met de GPI?

In het Jaarplan 2019 en Meerjarenplan 2019-2022 publiceert de Inspectie SZW haar beleid voor de komende jaren. Intensiever toezicht op gezond en veilig werken moet bij werkgevers en werknemers het bewustzijn vergroten van het belang van veiligheid in het bedrijf en het zich actief inzetten voor o.a. voorkomen ongevallen, onveilig en ongezond werk.

Waarom werken we nog altijd niet veilig met gevaarlijke stoffen? En wat kun je daaraan doen? Vakblad Arbo stelde die vragen in een rondetafelgesprek. GCVB was erbij.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht de oorzaken van de instorting van een parkeergarage in Eindhoven. Lees het rapport en de aanbevelingen.

Jaarlijks gebeuren er te veel ongelukken in de bouw- en infrasector. We staan helaas nog steeds in de top 3 van meest onveilige sectoren. Dat kan niet meer, dat willen we niet meer en dat accepteren we niet meer. De ambitie is simpel: een veilige sector! Verschillende partijen in de bouwketen willen die verandering op gang brengen. Samen zetten we veiligheid met concrete acties op de kaart.

RailAlert wijzigt vanaf 1 juli 2019 de signalerende kleding van de kleur geel naar oranje.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een handleiding Veiligheid en Gezondheid (V&G) gemaakt voor arbeidsveiligheid binnen het bouwterrein en voor de omgevingsveiligheid in het aangrenzende gebied.

In 2018 worden de veiligheidsinstructies bij het betreden van bouwplaatsen in Nederland gestandaardiseerd door invoering van een uniforme Generieke Poortinstructie (GPI). Dit maken de ondertekenaars van de Governance Code 'Veiligheid in de Bouw' (GCVidB) na hun vergadering op 19 december 2017 bekend. Het doel van de overeenkomst met SSVV is het verhogen van de veiligheid op de bouwplaats.

Op 17 maart stonden we met z'n allen stil bij veiligheid! Heijmans is er duidelijk in: 'Houd dit vast, blijf alert op veiligheid en blijf onveilige situaties melden!' De nationale veiligheidsdag houden we er in, zet vrijdag 16 maart 2018 alvast in je agenda. En lees hier verder over de Nationale veiligheidsdag 2017.

Blijf uit de dode hoek!

03 maart 2016

Aan de uitvoering van bouwprojecten is vaak onlosmakelijk verbonden dat (zwaar) bouwverkeer van- en naar de projectlocatie rijdt. Dit verkeer moet door stedelijke gebieden, krijgt te maken met smalle wegen en met andere weggebruikers, zoals fietsers. Met name schoolgaande kinderen vormen een kwetsbare groep. Zij zijn zich niet altijd bewust van het 'logge' karakter van een vrachtwagen. De dode hoek van de vrachtwagen is daarbij een van de gevaarlijkste punten. Heijmans werkt actief met basisscholen samen om het aantal ongelukken terug te brengen.

Met twee gerichte initiatieven willen de deelnemende organisaties aan de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ de veiligheid langs weg en spoor verder verbeteren. Er worden uniforme eisen gesteld aan de signalerende bovenkleding van de eigen werknemers en onderaannemers, met als doel de eenduidigheid en herkenbaarheid te vergroten. Daarnaast zal een nieuw A-blad worden ontwikkeld voor het veilig plaatsen en verwijderen van afzettingen tijdens wegwerkzaamheden.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op Twitter en doe mee in onze LinkedIN groep.