Nieuwsberichten

Voor alle berichten omtrent Veiligheid in Aanbesteding (ViA) kijk u op deze pagina.

Met de nieuwsbrief Programma veiligheid in de bouw houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het programma op het gebied van Regie op veiligheid, Borgen van constructieve veiligheid en Versterken van lerend vermogen.
Hoe kunnen we de veiligheidscultuur samen verbeteren? Op zoek naar het antwoord in een rondetafelgesprek met Bob Demoet (Rijkswaterstaat), Jop Groeneweg (TU Delft, TNO) en Wouter Bijman (Witteveen+Bos) - Artikel Magazine Rijkswaterstaat
Eén van de meest uitdagende projecten als het gaat om de veiligheid van onze eigen mensen, is het onderhoud en het werk aan rijkswegen. Zie een gezonde en veilige werkcultuur als een reis. ViA helpt ons daarbij.
Vanaf 1 januari 2022 hanteren opdrachtgevers die de GCVB hebben ondertekend de NEN Safety Culture Ladder - SCL (Veiligheidsladder) om veiligheidsbewustzijn te vergroten. Veel bedrijven in de bouw hebben de certificering al doorlopen. Lees hun ervaringen:
Veiligheid verplicht in aanbestedingen of contracten raakt veel bedrijven. Met deze nieuwsbrief willen we organisaties informeren over ViA en helpen voor te bereiden op de invoering van ViA.
Het Werkboek Samen klimmen op de veiligheidsladder (SCL) is uit en nu te bestellen! Het is een praktische en leerzame werkboek vol opdrachten voor jou en je collega’s.
Op 4 juni 2024 kwamen meer dan 400 professionals bijeen in Amersfoort voor het evenement over de Safety Culture Ladder (SCL). Het evenement onderstreepte het belang van veiligheidsbewustzijn in alle sectoren.
Op 30 mei 2024 hielt GCVB haar negende Veiligheidsontbijt bij Dura Vermeer met als centraal thema Regie op Veiligheid.
Tijdens het symposium van KPCV is de nieuw ontwikkelde webtool Borgr gelanceerd. Een belangrijke stap voorwaarts in hun missie om maximale aandacht te geven aan constructieve veiligheid in alle fasen van elk bouwproject. Borgr is gratis beschikbaar!
Tien jaar werkt de bouwsector nu in de GCVB samen om de veiligheid te verbeteren. Een van de lessen: heb geduld, en stop met wij-zij-denken (artikel Cobouw)
Rijkswaterstaat en infra-aannemers hebben daarom op landelijk niveau een aantal nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt op het gebied van veilig werken langs de vluchtstrook.
Met een onderwerp als veiligheid zijn we nooit klaar. Iedere dag opnieuw moeten we werken aan en aandacht hebben voor hoe we onze bouwplaatsen nog veiliger maken. Met 4 fatale ongevallen in onze sector in het 1e kwartaal is de noodzaak wederom aangetoond.
Het project Blankenburgverbinding heeft als eerste projectorganisatie Trede 4 bereikt op de Safety Culture Ladder. Bouwen aan veiligheidscultuur binnen een projectorganisatie is erg uitdagend.
Het Stappenplan voorkomen van valgevaar is in zes talen beschikbaar en gratis te downloaden via deze site (Nederlands, Engels, Roemeens, Turks, Duits en Pools).
Convenant veilig werken in de bouw met en door ingehuurd personeel. Ton van de Minkelis en Geert van der Linde vertellen graag over hun motivatie (BNL-magazine).
Gemeente geven veilig samenwerken hoge prioriteit. Het gaat om het creëren van een veilige omgeving voor omwonenden, verkeersdeelnemers en medewerkers bij ondergrondse werkzaamheden. De werkmethode ‘volledig afsluiten’ is hierbij uitgangspunt.
De GPI is vernieuwd. Ruim vijf jaar geleden is de GPI geïntroduceerd om veiligheid op de bouwplaats te vergroten. Door uniforme regels, voorschriften en veiligheidsinstrumenten toe te passen, willen bij GCVB aangesloten bedrijven veilig gedrag bevorderen.
Bouwers en uitzenders werken de komende jaren samen om de veiligheid rond uitzendkrachten te verbeteren. "De keten vraagt extra aandacht." (artikel Cobouw)
Bouwend Nederland, Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) en Aannemersfederatie Nederland (AFNL) slaan de handen ineen met ABU en NBBU om werk in de bouwsector veiliger te maken.
In dit artikel in de Nieuwsbrief ViA deelt Doekle Terpstra, Voorzitter Techniek Nederland, hoe de brancheorganisatie structureel investeert in voorlichting en kennis over veilig werken.
Het aanscherpen van de ViA-eis van Trede 2 naar Trede 3 wordt uitgesteld van 1 januari 2025 naar 1 juli 2026. Het besluit hiertoe is niet gemakkelijk genomen, want het is noodzakelijk door te groeien en niet stil te blijven staan. Lees meer ...
Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring met als doel risico’s te beperken en komen tot een structureel veiligheidsbewustzijn. Volgens Mathijs Bakker is dat de grote kracht van de GCVB. ‘’Personeel moet prettig kunnen werken in een veilige omgeving"
Sinds 22 november 2023 staat een gloednieuwe Generieke Poortinstructie (GPI) klaar. Voor iedereen die de bouwlocatie opgaat, is deze verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar.
Veiligheid in de bouw begint al in de voorbereidings- en ontwerpfase en vraagt afstemming en borging gedurende het gehele proces. Volg dit webinar over Veiligheid in Aanbesteding speciaal voor ingenieurs, architecten en constructeurs door KIVI en GCVB.
Vallen van hoogte is een TOP5-risico in de bouw. Met rolsteigers gebeuren nog steeds veel ongelukken omdat mensen de handleiding niet volgen, materiaal verkeerd gebruiken en niet de juiste veiligheidsmaatregelen nemen.
Op donderdag 5 oktober 2023 organiseert de GCVB het achtste Veiligheidsontbijt, deze keer ontvangt ProRail ons op het Railcenter in Amersfoort. John Voppen, CEO ProRail, schuift aan als gastspreker.
Philip van Nieuwenhuizen (Voorzitter/directeur van MKB INFRA) vertelt in dit artikel hoe de komst van ‘Veiligheid in Aanbesteding (ViA) met het inzetten van de SCL-Veiligheidsladder) binnen MKB INFRA is ontvangen en hoe zich dat heeft ontwikkeld.
Wilt u starten met ViA/SCL of stappen maken om uw veiligheidscultuur verder te verbeteren? Op maandag 2 oktober (15.00 u) organiseren we weer een webinar ViA. In dit interactieve webinar gaan we in op ViA en de Safety Culture Ladder. Meldt u gratis aan!
Elk ongeval en elke gezondheidsklacht of arbeids-ongeschiktheid als gevolg van werk is te voorkomen. Vanuit deze overtuiging geeft TBI de hoogste prioriteit aan veilig werken en gezonde medewerkers. 
De ILT constateert uit gesprekken met de spoorsector dat er inmiddels niet alleen een eenduidiger beeld van het begrip ‘veiligheidscultuur’ is ontstaan binnen de sector, maar dat er ook meer aandacht voor is.
Directeur Vastgoed Beheer Ninke Lansink Rotgerink (Rijksvastgoedbedrijf) erkent het TOP5-risico in de bouw ‘Vallen van hoogte': We denken hierbij nog te vaak aan vallen van grote hoogtes. Terwijl dat bij de meeste ongelukken de hoogte heel klein is.
In 2021 lanceerde de GCVB een nieuw beleid om aanrijdgevaar te verminderen. Het stappenplan dat je helpt dit nieuwe beleid toe te passen, is nu in zes talen beschikbaar. Print en deel ze uit om te gebruiken.
Oproep Fries Heinis, Bouwend Nederland: ben je als bedrijf nog niet gecertificeerd voor de veiligheidsladder, ga daar dan zo snel mogelijk mee aan de slag!
Op vrijdagochtend 23 juni 2023 organiseert de GCVB het zevende Veiligheidsontbijt. Deze keer vindt het ontbijt plaats in Harderwijk. Gastorganisatie is de Acta Group. Als gastspreker schuift Jeroen Grond, Stedin aan.
Een nieuwe campagne vestigt de aandacht op valgevaar in de bouw. Vooral de risico's van vallen van lage hoogte worden nog vaak onderschat (artikel Cobouw)
Begin dit jaar is, zoals afgesproken, de tweede evaluatie van Veiligheid in Aanbesteding (ViA) uitgevoerd. Wat zijn de uitkomsten en hoe verder?
78% valongevallen onder de 2,5 meter! In de periode mei t/m juni 2023 vraagt de GCVB extra aandacht voor het tweede TOP5 veiligheidsrisico. We roepen samenwerkende partijen, onderschrijver van de GCVB en overige brancheleden op hun steentje bij te dragen.
In de maanden november en december 2022 is een tweede evaluatie uitgevoerd naar de beleving, het nut, de waardering en handhaving van de GPI. Lees de resultaten.
Opdrachtgevers zijn zich nog niet altijd bewust van hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid. Daarom heeft PCOBB samen met diverse partijen voorbeeldvragen opgesteld om hen in de aanbestedingsfase te kunnen stellen.
Jeannette Hofman-Züter, projectmanager SCL bij NEN deelt haar ervaringen en visie over de Safety Culture Ladder (SCL) en ViA
Er wordt hard gewerkt aan de veiligheid in de bouw. De sector streeft naar nul dodelijke ongevallen per jaar. Maar werpen al die initiatieven van de afgelopen jaren hun vruchten af? - Artikel Cobouw
V&G op de bouwplaats begint bij de opdrachtgever. Maar dat was niet altijd zo. De nieuwe rol opdrachtgever bouwproces riep in het begin dan ook veel vragen op. Waar moet je in de ontwerpfase op letten. En wat houdt de vergewisplicht precies in?
Start het gesprek om dilemma's rond aanrijdgevaar op te lossen met de Gespreksstarter aanrijdgevaar.
Op 25 januari 2023 is het gedachtegoed van het programma Veiligheid in de Bouw gepresenteerd aan ruim 140 betrokkenen in de ontwerp-, bouw- en technieksector in X op de TU Delft Campus.
Van Oord was zich al vroeg bewust geworden van het feit dat veiligheid een belangrijk onder deel is van de bedrijfsvoering. In 2018 werd de veiligheidscultuur formeel bekroond door het behalen van Safety Culture Ladder Certificaat, niveau 4.
In het ‘Visiedocument Duurzaamheid en Veiligheid’ van ‘Samenwerking Waterschapswerken’ (SWW) stellen de Waterschappen hoge ambities op het gebied van veiligheid: Nul ongevallen op de bouwplaats. Begin 2024 Trede 3 Veiligheidsladder
Op 25 januari vindt de Conferentie Veiligheid in de Bouw plaats, georganiseerd door Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de Bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs.
De bouw kent al omgevingsmanagers, veiligheidskundigen en V&G-coördinatoren. Als de Omgevingswet wordt ingevoerd, komt er de veiligheidscoördinator directe omgeving bij. Vijf vragen over deze nieuwe rol (artikel Cobouw)
Vanaf 23 november 2022 is een verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar voor iedereen die de bouwplaats opgaat: de Generieke Poortinstructie GPI 5.0. Deze nieuwe instructie bouwt voort op het succes van zijn voorganger (4.0).
Veiligheid en gezondheid op de bouwplaats begint bij de opdrachtgever. Maar dat was niet altijd zo. In die ontwikkeling hebben de bouwprocesbepalingen een belangrijke rol gespeeld (artikel arbo online).

GPI verhalen uit de praktijk

20 november 2022
In de serie Praktijkverhalen GPI delen we verhalen, visies en ervaringen van bedrijven die de Generieke Poortinstructie gebruiken.
'ProRail heeft als een van de grootste publieke opdrachtgevers van Nederland veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is een belangrijk resultaatgebied. Daarom heeft veiligheid een centrale plaats gekregen in onze missie.'
NCG is vanuit de overheid de opdrachtgever voor de versterkingswerkzaamheden in het aardbevingsgebied. De Arbeidsinspectie heeft samen met NCG een traject doorlopen zodat de opdrachtgever meer de verantwoordelijk neemt over veilig, gezond en eerlijk werk.
In de serie Praktijkverhalen GPI delen we dit keer het verhaal, de visie en ervaringen van Paul van der Linde van TLN
Op woensdag 12 oktober 2022 organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw weer een Veiligheidsontbijt, ditmaal bij Bam Nederland in Utrecht, met Joost Nelis (COO BAM Nederland) als gastspreker en veel ruimte om van elkaar te leren
Een coördinerend constructeur die de veiligheid op de bouwplaats van A tot Z borgt is noodzakelijk, vindt Sander den Blanken, voorzitter van de Kerncoalitie Veiligheid.''We moeten een einde maken aan de schijnveiligheid. Dit moet in de contracten komen.''
Eenheid in regels en instructies, kennisdeling en opleiding. Via deze kernwaarden wil de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) het veiligheidsbewustzijn in alle fases van de bouw vergroten.
Een ongeluk in een klein hoekje zit. Willem Schunselaar Paap van Acta Group B.V. gelooft niet in deze tegeltjeswijsheid. ‘’Het gezegde suggereert dat er sprake is van domme pech als je iets overkomt. Domme pech bestaat niet.
Je kunt als bouwbedrijf over nog zoveel veiligheidscertificaten en -richtlijnen beschikken, maar als veiligheidsgedrag niet goed tussen de oren van de werknemer zit, blijft het risico op ongevallen op de bouwplaats groot (Hegeman Bouw & Infra)
Niet per 1 januari 2025, maar er 1 juli 2026 zal Trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) als eis gaan gelden bij Veiligheid in Aanbesteding (ViA).
Werken aan de veiligheidscultuur Zien, Handelen en Leren
Nieuwsbrief GPI over de nieuwe functionaliteiten release september 2022 en activiteiten om de GPI zichtbaarder te maken en de bewustwording voor een veilige werkomgeving in de bouw te vergroten.
De Veiligheidsladder, of eigenlijk de Safety Culture Ladder, is in de sector niet meer weg te denken. Maar brengt het de focus en aandacht op veiligheid die nodig is of is het de volgende certificering die voornamelijk last met zich meebrengt.
In de serie Praktijkverhalen GPI delen we dit keer het verhaal, de visie en ervaringen van Jelmer Bruggeman, Rijkswaterstaat
In de serie Praktijkverhalen GPI delen we dit keer het verhaal, de visie en ervaringen van Rob Marijnissen, Strukton Civiel
De Veiligheidsladder verschilt van VCA, een methodiek die meer is bedoeld om systemen en processen te auditen. De Veiligheidsladder kijkt of dat wat de directie zegt ook daadwerkelijk op de werkvloer landt (en omgekeerd) - Artikel van Bouwend Nederland
Op dinsdag 10 mei organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw weer een Veiligheidsontbijt. Onderschrijvers waren te gast bij Jan de Ruiter en VolkerWessels in Houten.
Strooien met clichéwoorden, dat is bijna onvermijdelijk als je praat over veiligheid in de bouw. Hoe cliché ze ook zijn, ze zijn immens belangrijk en ze zijn de drijvende kracht achter ViA.
In de serie Praktijkverhalen GPI delen we dit keer het verhaal, de visie en ervaringen van Fred de Jonge, directeur van BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten. 
Nieuwsbrief GPI over de nieuwe functionaliteiten release 2 mei 2022 en activiteiten om de GPI zichtbaarder te maken en de bewustwording voor een veilige werkomgeving in de bouw te vergroten.
Veiligheidsbewustzijn is sinds 1 januari 2022 verplicht in aanbestedingen en contracten. Vijf vragen aan Olav Padberg, bestuurslid Ballast Nedam over ViA
Volgens Paul de Ruiter Architects moet veiligheid als thema vanzelfsprekend worden en een vast agendapunt zijn bij managementbesprekingen. Het architectenbureau certificeerde zich als een van de eerste voor de Veiligheidsladder (SCL)
Vanaf 19 april 2022 is in de webtool SCL een nieuwe versie van de SAQ Compact opgenomen. Deze versie bevat belangrijke verbeteringen voor alle bedrijven die een Approved Self Assessment (ASA) willen verkrijgen en daarvoor de SAQ Compact moeten doorlopen.
Veiligheid boven alles, maar waar begin je als het aankomt op veilig werken? Bronaanpak is het wegnemen van gevaren waardoor je veiliger werkt (artikel Volandis)
Gaat de ‘Veiligheidsladder’ de bouw echt veranderen? Telt de bouw straks minder ongevallen? De initiatiefnemers zijn enthousiast, al zal het best lastig worden om een eenduidige cultuur te realiseren met de nieuwe aanbestedingsmaatregel (artikel Cobouw)
Zo hamer jij op veilig werken. Woensdag 30 maart Bewust Veiligdag 2022. Doe ook mee!
Robert Ottelé: Bij Strukton Civiel is onze overtuiging dat we meer succes behalen door samen en veilig te werken. Het juiste gesprek over veiligheid is hierbij absolute noodzaak. Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) helpt hierbij.
In 2021 is de nieuwe GPI online gegaan. Dit heeft geresulteerd in een flinke boost in het aantal GPI's. Nieuwe functies maken GPI 4.0 nog gebruiksvriendelijker. dat is gevolgd.
We praten met elkaar veel over hoe we de veiligheid op de bouwplaats kunnen verhogen. Dat is natuurlijk zeer positief, maar in de praktijk blijft er nog ruimte voor verbetering.
Op 3 februari a.s.organiseerde de GCVB speciaal voor Onderschrijvers een online Thema-sessie ViA. Binnenkort kunt u de sessie hier terugkijken.
Ik committeer mij persoonlijk aan veiligheid als centraal thema in ons denken en handelen. Safety is een default, een standaardwaarde. Wij voelen de verantwoordelijkheid de hele keten te stimuleren tot veiliger werken.
Veiligheid kost niet meer geld! Georganiseerd werken is veilig werken, georganiseerd werken is ook maximaal rendement maken, georganiseerd werken betekent ook de werkvloer belangrijk maken en serieus nemen.
Grote overheidsopdrachtgevers als het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail en Rijkswaterstaat eisen vanaf 1 januari dat opdrachtnemers werk maken van nieuwe veiligheidscultuur. Zo willen zij bouwongelukken voorkomen. 'Wij moeten de hand in eigen boezem steken'
Per 1 januari 2022 nemen de partijen, die de GCVB ondertekenden, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Betrokken partijen en hun onderaannemers moeten gekwalificeerd zijn. Bouwend Nederland biedt leden een cursus aan.
Het Protocol 'Samen veilig doorwerken' geeft duidelijkheid over veilig werken in de bouw en op de bouwplaats tijdens de Corona-crisis. Het protocol wordt regelmatig aangepast.
Er gaat wat veranderen voor opdrachtgevers, hoofdaannemers, onderaannemers, architecten en ingenieursbureaus. Vanaf 1 januari Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) in werking (Artikel Cobouw)
Bij meer dan de helft van de ongevallen in de bouw is de oorzaak een val. Van een dak of platform, van een ladder of trapje of van een steiger. Honderden bouwvakkers lopen daardoor jaarlijks letsel op en tussen de 5 en 10 collega’s overlijden zelfs.

Invoering en handhaving ViA

29 november 2021
Door de enorme vraag vanuit de bouwsector is alle capaciteit voor het uitvoeren van audits en toetsen dit najaar al bezet en begint ook het eerste kwartaal van 2022 vol te lopen. Dit zijn de afspraken over Afspraken ontbreken van bewijsmateriaal ViA.
Voor iedereen die de bouwplaats opgaat, is een verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar. Vanaf 23 november 2021 staat een vernieuwde Generieke Poortinstructie (GPI) klaar. Deze nieuwe instructie is praktijkgerichter en biedt meer keuzevrijheid.
'Ik mag (op persoonlijke titel) in de Governance Code Veiligheid in de Bouw aanzitten aan de overleg tafel. Bij deze een oproep dat wij als ketenpartners rekenschap nemen van ons voorbeeldgedrag en ook echt met ViA gaan werken per 1-1-2022', Jan Huijbers
De laatste tijd is door het SCL team hard gewerkt aan een verbeterde, gebruiksvriendelijkere versie van de Webtool SCL. Op maandag 1 november 2021 is de tool geïmplementeerd.
Het kennisnetwerk Come together is een platform van gebruikers van de Safety Culture Ladder (SCL) om kennis en ervaringen te delen. Op 4 november is er een netwerkbijeenkomsten ‘Safety by Design’
Steeds meer grote partijen omarmen de SCL: Waar gesleuteld wordt aan veiligheid, wordt gesleuteld aan kwaliteit in het algemeen (Prorail, Dieter van Delft, ViA)
Kommer den Uil (Hoofd Kwaliteit, Arbo en Milieu) vertelt hoe BAM Infra Nederland verkeersveiligheid verankert in de bedrijfscultuur.
Vanaf 1-1-2022 hanteren opdrachtgevers uit de GCVB de veiligheidsladder voor nieuwe aanbestedingen en contracten. Zij hebben ondermeer afgesproken dat duidelijke handhaving in het belang is van de veiligheidscultuur en een level-playing-field in de sector
Constructieve veiligheid is ingewikkeld. Er zijn vaak veel partijen bij betrokken. Daarom is het zo belangrijk dat uiteindelijk één persoon eindverantwoordelijk is en de regie heeft: de coördinerend constructeur
Een sterke veiligheidscultuur en bewustzijn van de impact van de keuzes die je als opdrachtgever maakt zijn cruciaal, wil je als keten veiliger worden. Dat bewustzijn kweek je alleen door continue aandacht aldus HID Tjeerd Roozendaal RWS
Veiligheid in de bouw: een grote uitdaging, waar veel partijen druk mee doende zijn. Teveel partijen, als je het ons (TLN) vraagt.
Er gebeuren op bouwplaatsen nog te veel ernstige incidenten met manoeuvrerende voertuigen en machines. Daarom is een nieuw beleid opgesteld tegen aanrijdgevaar. Met deze nieuwsbrief informeren en helpen we u zich hierop voor te bereiden.
Strukton is Ondertekenaar van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Net als andere Ondertekenaars en Onderschrijvers loopt ze voorop in veiligheid o.a. met het nieuwe Beleid Reductie Aanrijdgevaar
GCVB heeft met Funk-e een serie video's en andere media ontwikkeld om dit beleid aandacht te geven. De campagne is een initiatief van alle Ondertekenaars. Zij hebben de campagne reeds uitgerold of gaan dit direct na de bouwvak doen.
Op donderdag 24 juni 2021 organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw weer een Veiligheidsontbijt. Dit keer (digitaal) vanuit TBI-onderneming Croonwolter&dros in Rotterdam met o.a. Bart van Breukelen.
Manoeuvrerende voertuigen en op de bouwplaats aanwezige personen, een risicovolle combinatie. En helaas gaat dat soms ook mis. Met nieuw beleid rond aanrijdbeveiliging wil de bouwsector het aantal ongevallen drastisch verminderen (artikel TLN)
In de techniek en bouw staat aandacht voor veiligheid bovenaan de agenda. Maar zelfs als het een speerpunt is, blijft het een thema waarvan het verleidelijk is om het als vanzelfsprekend te zien, meent CEO van John Quist van Unica.
Dagelijks worden medewerkers in de uitvoering (maar ook derden) blootgesteld aan aanrijdgevaar. Dit gevaar reduceren vraagt om een ketenbrede aanpak.
De Veiligheidsladder is een veelbesproken thema in de technische installatie- en isolatiebranches. Over het nut lijkt iedereen het wel eens, maar de praktische uitvoering zorgt voor nogal wat hoofdbrekens. ArboTechniek deelt ervaringen uit de branche.
Het nieuwe Beleid Reductie Aanrijdgevaar is verwerkt in veiligheidsnaslagwerk Bouwwegen 2.02 en Voorkomen van aanrijdgevaar 3.02 in Abomafoon
Wil de bouw naar nul doden, dan moeten opdrachtgevers zich ook verantwoordelijker voelen. "Veiligheid moet ononderhandelbaar zijn.” (artikel Cobouw)

Veiligheid op de bouwplaatsen begint met duidelijke communicatie. Gebruik de gebaren en voorkom misverstanden door een taalbarrière of omgevingslawaai. Bouwspraak is hierin een van de instrumenten.

De ondertekenaars van de GCVB hanteren sinds 1 januari 2021 nieuw beleid voor alle voertuigen en machines om ongevallen door aanrijding te reduceren. Per 1 januari 2022 moet ook worden voldoen aan de Veiligheidsladder. 
Als advies- en ingenieursbureau heeft Witteveen+Bos een belangrijke positie in de keten. Het zit als ontwerpende partij namelijk vooraan. ‘Een veilig project begint al bij de eerste ideeën, bij de manier van denken’, stelt Bijman
Met ViA komt er meer aandacht voor veiligheid door de hele keten. Dat is winst, vinden Karin van Looij (QHSE Manager) en Job Buisman (Manager Supply Chain) van Strukton Rail. De voorbereidingen van de implementatie nemen wel veel tijd in beslag.
Het lijkt een achtervolgingsscène in een slechte Amerikaanse B-film. Maar het zijn beelden van een dashcam in Nederland, die de nachtrust van geen enkele wegwerker zullen bevorderen. “Zulk weggedrag moet je aanpakken.”
Het risico op aanrijding is te hoog in de infra bouw. In deze video en poster legt (BAM Infra) net nieuwe beleid reductie aanrijdgevaar uit aan de hand van concrete voorbeelden op een project.
Tijdens Bewust Veilig-dag op 24 maart 2021 is door veel organisaties in de bouw extra aandacht gegeven aan veilig werken. Er zijn speciale acties en middelen ontwikkeld gericht op kennisdeling, dialoog en bewustwording rond veiligheid en speciale thema's
Het veiligheidsbewustzijn in de hele keten moet simpelweg op een hoger plan. Alleen samen kunnen we (dodelijke) ongevallen in de bouw voorkomen. Daar zijn er teveel van en daar moet verandering in komen, zegt Theo Winter, lid Raad van Bestuur Dura Vermeer
Met de Go-Barry, een innovatieve, mobiele barrier, wordt de weg tijdens werkzaamheden nog veiliger voor weggebruikers én wegwerkers. Aanrijdgevaar wordt afgewend. Lees meer over dit samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat.
Meer weten en meepraten over de plannen en actuele activiteiten vanuit de Governance Code Veiligheid in de Bouw? Op 26 november 2020 organiseerden we weer een veiligheidsontbijt GCVB.
Ondanks dat de cijfers over ongevallen in de bouw maar niet lijken te dalen, gaat Koene Talsma onvermoeibaar door, als voorzitter van de Kerngroep van de GCVB. Talsma ziet een omslag: veiligheid staat nu écht bovenaan de agenda (bron: Cobouw)
Op bouwplaatsen gebeuren nog te veel ernstige incidenten met manoeuvrerende voertuigen en machines. Daarom heeft de GCVB nieuw beleid opgesteld tegen aanrijdgevaar in de bouw. Wat houdt dat in? Wat betekent het voor de rol van arbo/veiligheidskundigen?
Er zijn te veel aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines op bouwplaatsen en werkvakken. Per 1 januari 2021 hanteert de GCVB daarom een nieuw beleid. Werner van Eck (Heijmans) geeft tekst en uitleg (artikel Aannemer)
Per 1 januari 2021 hanteren de Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) en hun onderaannemers/leveranciers een nieuw beleid om ongevallen door aanrijding te reduceren.
Onlangs onderschreef aannemersbedrijf Mulderij BV uit Hoogeveen als 1000ste organisatie de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Met hun onderschrijving schaart Rik Mulderij zich met zijn bedrijf bij een groeiende groep bedrijven.
"Bouwbedrijven leren steeds meer van elkaars noodlottige ongevallen. Gelukkig maar" Ton Hillen is te gast in de Cobouw Podcast. Een gesprek over veiligheid, vakmanschap, innovatie en de drijfveren van de bestuursvoorzitter Heijmans.

Het gezamenlijke actieplan dat door 'agents of change' in de bouw werd opgesteld naar aanleiding het rapport 'Bouwen aan constructieve veiligheid' van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) kreeg deze week een formele reactie. TOPoverleg Veiligheid is blij met steun Onderzoeksraad voor Veiligheid voor gezette stappen.

Het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur in de bouwsector bevorderen: in een notendop is dat het doel van de Veiligheidsladder die per 1 januari 2021 verplicht wordt in aanbestedingen van bouwprojecten (ViA)

Op 28 november 2019 organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw op het hoofdkantoor van Unica in Hoevelaken een speciaal ontbijt voor organisaties die de Governance Code hebben onderschreven. Ook Doekle Terpstra (Techniek Nederland) en John Quist (CEO Unica) schoven aan bij het ontbijt.

Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw, dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw afgesproken. Vanaf 2021 hanteren zij de Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Veiligheid op de werkvloer zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn, ook in de bouw. Toch gebeuren er regelmatigongelukken op bouwplaatsen waarbij gewonden of zelfs doden te betreuren zijn. Met de Governance Code Veiligheid in de Bouw wil de bouwsector de werkomgeving veiliger maken.

Op dinsdagochtend 21 mei jl. organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) een speciaal ontbijt voor organisaties die de Governance Code hebben onderschreven. De bijeenkomst vond plaats op het hoofdkantoor van Strukton in Utrecht. Meer dan 70 vertegenwoordigers van Onderschrijvers namen deel aan het Veiligheidsontbijt.

Vanaf 2019 is de nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Dat betekent dat de richtlijn, die al te vinden was in diverse bedrijfcatalogi, vanaf begin 2019 ook echt kracht van wet heeft. De Inspectie SZW kan nu gaan handhaven.

Vanaf 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht voor toegang op alle grotere bouwplaatsen en onderhoudscontracten in Nederland. Bouwers en installateurs, aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw, eisen de GPI per die datum.

De Generieke Poort Instructie (GPI), een basisveiligheidsinstructie voor op de bouwplaats, wordt vanaf april 2019 verplicht gesteld door 14 grote bedrijven in de bouw en techniek (artikel Aannemervak.nl door Ton Verheijen.

Bouwplaats veiliger met GPI

11 december 2018

Poortinstructies spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van veiligheid bij bouwprojecten. De Generieke Poortinstructie gaat per 1 april 2019 bestaande poortinstructies vervangen. Wat verandert er met de GPI?

In het Jaarplan 2019 en Meerjarenplan 2019-2022 publiceert de Inspectie SZW haar beleid voor de komende jaren. Intensiever toezicht op gezond en veilig werken moet bij werkgevers en werknemers het bewustzijn vergroten van het belang van veiligheid in het bedrijf en het zich actief inzetten voor o.a. voorkomen ongevallen, onveilig en ongezond werk.

Waarom werken we nog altijd niet veilig met gevaarlijke stoffen? En wat kun je daaraan doen? Vakblad Arbo stelde die vragen in een rondetafelgesprek. GCVB was erbij.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht de oorzaken van de instorting van een parkeergarage in Eindhoven. Lees het rapport en de aanbevelingen.

Jaarlijks gebeuren er te veel ongelukken in de bouw- en infrasector. We staan helaas nog steeds in de top 3 van meest onveilige sectoren. Dat kan niet meer, dat willen we niet meer en dat accepteren we niet meer. De ambitie is simpel: een veilige sector! Verschillende partijen in de bouwketen willen die verandering op gang brengen. Samen zetten we veiligheid met concrete acties op de kaart.

RailAlert wijzigt vanaf 1 juli 2019 de signalerende kleding van de kleur geel naar oranje.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een handleiding Veiligheid en Gezondheid (V&G) gemaakt voor arbeidsveiligheid binnen het bouwterrein en voor de omgevingsveiligheid in het aangrenzende gebied.

In 2018 worden de veiligheidsinstructies bij het betreden van bouwplaatsen in Nederland gestandaardiseerd door invoering van een uniforme Generieke Poortinstructie (GPI). Dit maken de ondertekenaars van de Governance Code 'Veiligheid in de Bouw' (GCVidB) na hun vergadering op 19 december 2017 bekend. Het doel van de overeenkomst met SSVV is het verhogen van de veiligheid op de bouwplaats.

Op 17 maart stonden we met z'n allen stil bij veiligheid! Heijmans is er duidelijk in: 'Houd dit vast, blijf alert op veiligheid en blijf onveilige situaties melden!' De nationale veiligheidsdag houden we er in, zet vrijdag 16 maart 2018 alvast in je agenda. En lees hier verder over de Nationale veiligheidsdag 2017.

Blijf uit de dode hoek!

03 maart 2016

Aan de uitvoering van bouwprojecten is vaak onlosmakelijk verbonden dat (zwaar) bouwverkeer van- en naar de projectlocatie rijdt. Dit verkeer moet door stedelijke gebieden, krijgt te maken met smalle wegen en met andere weggebruikers, zoals fietsers. Met name schoolgaande kinderen vormen een kwetsbare groep. Zij zijn zich niet altijd bewust van het 'logge' karakter van een vrachtwagen. De dode hoek van de vrachtwagen is daarbij een van de gevaarlijkste punten. Heijmans werkt actief met basisscholen samen om het aantal ongelukken terug te brengen.

Met twee gerichte initiatieven willen de deelnemende organisaties aan de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ de veiligheid langs weg en spoor verder verbeteren. Er worden uniforme eisen gesteld aan de signalerende bovenkleding van de eigen werknemers en onderaannemers, met als doel de eenduidigheid en herkenbaarheid te vergroten. Daarnaast zal een nieuw A-blad worden ontwikkeld voor het veilig plaatsen en verwijderen van afzettingen tijdens wegwerkzaamheden.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.