• Actueel
  • Bouwspraak helpt veiligheid vergroten

Bouwspraak helpt veiligheid vergroten

Veiligheid op de bouwplaatsen begint met duidelijke communicatie. Gebruik de gebaren en voorkom misverstanden door een taalbarrière of omgevingslawaai. Bouwspraak is hierin een van de instrumenten. In mei 2021 is een nieuwe campagne Bouwspraak gestart om te zorgen dat Bouwspraak ook echt tussen de oren komt van iedereen die zich op een bouwplaats of projectlocatie bevindt.

Samen veilig werken!

Met Bouwspraak slaan de sectorpartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers en NVB de handen ineen voor een veilige sector. We staan helaas nog steeds in de top 3 van meest onveilige sectoren; het is duidelijk dat er iets schort aan de veiligheid in en om de bouw en het is evident dat dit anders moet. Daarom is het zo belangrijk dat een aantal grote partijen gezamenlijk heeft uitgesproken dat het zo ook echt niet langer kan. We willen er allemaal onze schouders onder zetten om een einde te maken aan onveilige situaties. Bouwspraak is hierin een van de instrumenten.

Communicatie

Miscommunicatie kan leiden tot onveilige situaties. Heldere en eenduidige communicatie op de bouwplaats is een uitdaging: werknemers dragen bijvoorbeeld gehoorbescherming, Nederlands is niet de enige taal op de bouwplaats en het bouwproces is complex doordat veel specialisten op dezelfde plek aan het werk zijn. Daarom is een lijst opgesteld met woorden, omgezet in gebaren, die iedereen op de bouwplaats moet kennen.


Campagne Bouwspraak 2021

Bouwspraak

De lijst (in acht talen) heet “Bouwspraak” en bestaat uit gebaren die men naar elkaar kan geven op de bouwplaats. Hiermee kan men elkaar in situaties van gevaar, op afstand waarschuwen. Naast de gebaren zijn er ook borden die de gevaren van ontvlambare stoffen, onveilige situaties of bijvoorbeeld milieugevaarlijke stoffen aangeven, waarbij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk is.

Het streven is dat iedereen op de bouwplaats deze Bouwspraak moet beheersen. Dit hopen we te bereiken wanneer Bouwspraak wordt opgenomen in de arbo-catalogus. Alles heeft tot doel de veiligheid op de bouwplaats te verhogen.

Lees alles over bouwspraak

#veiligheid #GCVB #bouw #bouwspraak

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.