• Thema's
  • Toepassen van de Governance Code

Verankering van Veiligheid in de Bouw in de organisatie

Het toepassen van de Governance Code betekent het verankeren van Veiligheid in de Bouw in de organisatie. Daarbij wordt het principe “pas toe of leg uit” gehanteerd.

Het toepassen van de Governance Code Veiligheid in de Bouw doen we vanuit drie kernwaarden: verantwoordelijkheid, leiderschap en samenwerking.

Als Ondertekenaars en Onderschrijvers willen we binnen de bouwsector vooroplopen om veiligheid naar een hoger plan te tillen, door:

  • Ons te gedragen naar de Code,
  • het goede voorbeeld te geven,
  • ontwikkelde Tools te implementeren en gebruiken en
  • samen te werken aan verbeteracties.

Directie en management legt actief en openbaar verantwoording af over zijn/haar intenties en daden. Bijvoorbeeld in het jaarverslag, op de eigen website of op een andere, voor derden toegankelijke, wijze.

Ons gemeenschappelijke doel is:

Het veiligheidsniveau in de sector verder te verhogen door de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag te verbeteren en de uitgangspunten, aanpak en gebruikte instrumenten in de keten te standaardiseren, te uniformeren, te harmoniseren en beter op elkaar af te stemmen, teneinde te komen tot nul dodelijke en zeer ernstige ongevallen in de sector.