• Tools
  • Reductie Aanrijdgevaar

Reductie Aanrijdgevaar

De afgelopen jaren gebeurden er op bouwplaatsen nog te veel ernstige incidenten met manoeuvrerende voertuigen en machines. Aanrijdgevaar is één van de vijf grootste veiligheidsrisico's in de bouw. Daarom heeft de GCVB een nieuw beleid opgesteld tegen aanrijdgevaar in de bouw.

Alle informatie en ondersteunende middelen, die beschikbaar zijn gesteld, vindt u op deze pagina.


Waarom nieuw beleid?

Afgelopen jaren vonden er op onze bouwplaatsen zeer ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Bij enkele aanrijdingen waren dodelijke slachtoffers te betreuren. De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) vinden dat er meer moet worden gedaan aan het voorkomen van aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines dan tot nu toe in de branche gebruikelijk is. Daarom hebben we in overleg met betrokken organisaties een nieuw beleid opgesteld.

Wij zijn van mening dat we met deze stap onze werkvakken en bouwplaatsen samen weer een stuk veiliger kunnen maken. We realiseren ons ook dat met dit nieuwe beleid en de (extra) maatregelen het risico op een aanrijding aanwezig blijft. Blijf uw medewerkers (van bouwplaatsontwerper, adviseur, leverancier tot bouwplaatsmedewerker) daarom wijzen op de gevaren in het werkvak en op de bouwplaats.

“Wij willen dat dit een nieuwe standaard wordt.”

Wat gaat er veranderen?

Het nieuwe beleid vervangt het eerder door de GCVB vastgestelde ‘Beleid aanrijdbeveiliging personen op voertuigen en bouwmachines versie 2.0’. Dit nieuwe beleidsdocument is geschreven omdat het voorgaande beleid enkel focus had op het voorschrijven van technische maatregelen, zoals camera’s en achteruitrijdsignalering. Het nieuwe beleid gaat verder.

Als je risico’s wilt aanpakken, moet je dat doen conform de arbeidshygiënische strategie: eerst de bron aanpakken. Als dat niet lukt, ga je de bron afschermen. Als dat niet lukt… enfin, dan zak je steeds verder in je maatregelen naar beneden toe. Het is dus het ‘stappenplan’ uit de arbo-regelgeving, maar dan toegepast op het risico van aanrijding op de bouwplaats. Het nieuwe beleid geldt voor álle voertuigen en machines op en rond de bouwplaats.

Gebruik het Stappenplan Reductie Aanrijdgevaar om het nieuwe beleid in uw organisatie toe te passen.

LEES DE UITGEBREIDE TOELICHTING TOEPASSEN ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE

Planning en ondersteuning

Per 1 januari 2021 hanteren de Ondertekenaars van de GCVB en hun onderaannemers/leveranciers dit nieuwe beleid. De implementatietermijn is maximaal 1 jaar. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2022 dit beleid wordt voorgeschreven. Ook Onderschrijvers van de GCVB hanteren de uitgangspunten van dit beleid en passen deze toe.

We zetten ons in om dit beleid sector breed uit te dragen en werken samen met opdrachtgevers (zoals gemeentes en provincies) aan deze nieuwe standaard. Vanaf voorjaar 2021 wordt de implementatie actief en breed ondersteund, o.a. door het geven van presentaties en met een compleet draaiboek voor implementatie.

Ook in de Generieke Poortinstructie wordt aandacht besteed aan de TOP5-risico's in de bouw. 

“Verminderen van aanrijdgevaar doe je samen”

Meer informatie

Actuele informatie over het nieuwe Beleid Reductie Aanrijdgevaar vindt u ook op onze pagina Actueel.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of een afspraak maken voor een gesprek met en/of presentatie van de GCVB over het nieuwe beleid reductie aanrijdgevaar? We ondersteunen u graag. Stuur uw vraag of verzoek naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Downloads

Alle informatie over het nieuwe beleid en de ondersteunende middelen (o.a. draaiboek met animatie, posters, e-mailberichten) die op dit moment beschikbaar zijn voor implementatie in uw eigen organisatie vindt u hieronder:

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer