Vergroting lerend vermogen draagt bij aan een veiligere bouwplaats

Het delen van kennis en ervaring op het gebied van het veilig realiseren van veilige bouwwerken heeft een stimulerend effect op het verhogen van veilig gedrag binnen de sector.

Het doel van kennisdelen is het bevorderen dat oplos­singen voor het veilig realiseren van veilige bouwwerken breed beschikbaar komen voor alle actoren in de sector.

Het vergroten van het lerend vermogen in de sector is een van de in het rapport 'Bouwen aan constructieve veiligheid' van OVV genoemde verbeterpunten die moet bijdragen aan een veiligere bouwplaats. Er zijn afspraken gemaakt om twijfels, knelpunten en incidenten sneller met elkaar te delen en de daarvoor benodigde veilige leercultuur te creëren. Hierbij is gekozen voor een aanpak waarbij koplopers met pilots aan de slag gaan en leerervaringen snel delen met anderen.

Meer over versterken lerend vermogen binnen het Programma veiligheid in de bouw