Thema's

De GCVB is vooral bedoeld om samen de veiligheid van het werk in de hele bouwsector te verbeteren, door samenwerking, standaardisatie en uniformering, scholing en van elkaar te leren. Zo passen we de Code toe, verbeteren stap voor stap onze veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag en tillen veiligheid in onze sector samen naar een hoger plan.

  • De sector kenmerkt zich door een veelheid aan uiteenlopende partijen die in diverse stadia van een project en op verschillende momenten met elkaar samenwerken. Een betere samenwerking in de keten leidt aantoonbaar tot een hoger veiligheidsniveau en start al in de initiatieffase.

  • Eenduidigheid in vorm en inhoud van instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen draagt in algemene zin bij aan een effectiever veiligheidsbeleid binnen en tussen organisaties.

  • Een groter veiligheidsbewustzijn start bij het opleiden en trainen van mensen. Veilig ontwerpen, realiseren, onderhouden en slopen dient integraal onderdeel uit te maken van scholing op alle niveaus en van alle instructie­programma’s voor alle medewerkers in de sector.

  • Het delen van kennis en ervaring op het gebied van het veilig realiseren van veilige bouwwerken heeft een stimu­lerend effect op het verhogen van veilig gedrag binnen de sector.

  • Het toepassen van de Governance Code Veiligheid in de Bouw doen we vanuit drie kernwaarden: verantwoordelijkheid, leiderschap en samenwerking. We gedragen ons naar de Code, geven het goede voorbeeld, gebruiken de ontwikkelde tools en werken samen aan verbeteracties.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.