Kennis

Het delen van kennis en uitwisselen van ervaringen is belangrijk; veiligheid in de bouw-, infra en installatiebranche verbeteren is een gemeenschappelijke opgave.

  • Externe bronnen, bijvoorbeeld Toolboxen, Safety Alerts, Leren van Kaarten en Arbocatalogi, waarvan de inhoud relevant is voor de sector.

  • Overzicht van richtlijnen, aanbeveling en beleid, door de GCVB geïnitieerd of mede opgesteld.

  • Een best practice is een techniek, werkmethode of activiteit die zich als veiliger heeft bewezen dan andere technieken, methodes etc. Met de juiste werkmethode is een project met minder problemen en onvoorziene complicaties veiliger uit te voeren.

  • Leren van Incidenten heeft als doel herhaling van incidenten te helpen voorkomen. Door analyse van de situatie, het wegnemen van knelpunten en oorzaken, sneller signaleren van afwijkingen en hiervan leren.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Ongeldige invoer