Governance Code Veiligheid in de Bouw

Governance Code Veiligheid

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren.

Lees verder

Deelnemers

Bekijk wie u voorgingen en bepaal of u ook de Governance Code Veiligheid in de Bouw wilt onderschrijven.

Bekijk deelnemers

Meedoen

Werk mee aan een permanente verbetering van de veiligheid in de bouw. Onderteken de Governance Code Veiligheid in de Bouw.

Doe mee!

Initiatiefnemers

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.