Governance Code Veiligheid in de Bouw

Governance Code Veiligheid

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren.

Lees verder

Deelnemers

Bekijk wie u voorgingen en bepaal of u ook de Governance Code Veiligheid in de Bouw wilt onderschrijven.

Bekijk deelnemers

Meedoen

Werk mee aan een permanente verbetering van de veiligheid in de bouw. Onderteken de Governance Code Veiligheid in de Bouw.

Doe mee!

GPI Generieke Poortinstructie

Sinds 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland. Het doel is het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen.

ViA Veiligheid in Aanbesteding

Vanaf 1 januari 2021 nemen opdrachtgevers die de GCVB hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten.

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.