• Actueel
  • Veiligheidsladder verplicht instrument in aanbestedingen

Veiligheidsladder verplicht instrument in aanbestedingen

Het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur in de bouwsector bevorderen: in een notendop is dat het doel van de Veiligheidsladder die per 1 januari 2021 verplicht wordt in aanbestedingen van bouwprojecten. Namens het Rijksvastgoedbedrijf was Frans van Ekerschot nauw betrokken bij de totstandkoming van de onderliggende Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). “De manier van auditeren gaat drastisch veranderen.”

De bouw is al jaren een van de meest risicovolle sectoren; ruim een kwart van de arbeidsongevallen met dodelijke afloop vond de afgelopen tien jaar plaats in de bouw. In 2018 vielen er, net als in het jaar daarvoor, twintig doden te betreuren.

Tekortschietende veiligheidscultuur

Ondanks alle wet- en regelgeving lukt het de sector maar niet om het aantal ongevallen structureel terug te dringen, schetst Frans van Ekerschot, Safety Officer bij het Rijksvastgoedbedrijf. “Het grote aantal ongevallen wekte verbazing bij zowel opdrachtgevers als het Rijksvastgoedbedrijf als bij bouwbedrijven. Hoe kan het toch dat we er, ondanks alle regelgeving en wettelijk verplichte maatregelen, maar niet in slagen om het aantal ongevallen structureel terug te dringen? Langzaam daalde het besef in dat de onveiligheid niet zozeer het gevolg was van te weinig wet- en regelgeving, maar vooral van een tekortschietende veiligheidscultuur en het onveilige gedrag dat daaruit voortvloeit. We vroegen ons af: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich, ondanks alle regelgeving die er al is, ook daadwerkelijk veiliger gaan gedragen?”. Frans van Ekerschot: “Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een opdracht, moeten minimaal aan het basale niveau voldoen.”

Hoe zien bouwbedrijven de GCVB?

Ook onder grote bouwbedrijven heerst enthousiasme over het gebruik van de Veiligheidsladder. Volgens Werner van Eck, programmamanager Veiligheid bij Heijmans, gaat de invoering ervan een grote impact hebben. “Natuurlijk, voor ons en onze leveranciers vergt deze omslag een flinke investering. Maar onder de streep verdien je elke euro uiteindelijk driedubbel terug, daar ben ik van overtuigd. En, het allerbelangrijkste: door te investeren in veiligheidsbewustzijn, maken we de bouwplaats veiliger. En dáár gaat het uiteindelijk om.”

Ook manager Veiligheid Bas Roordink van VolkerWessels is enthousiast over de governance code en de Veiligheidsladder. “Het veranderen van de veiligheidscultuur is een traject van lange adem. En natuurlijk roept zo’n verandering ook altijd weerstand en onzekerheid op binnen de supply chain. Maar voor de meeste bedrijven is de Veiligheidsladder een katalysator om veiligheid op een hoger niveau te brengen. Het aantal meldingen van onveilige situaties neemt nu al toe. Ook wat ons betreft een erg positieve ontwikkeling.” 

Meer informatie

 


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.