Met een onderwerp als veiligheid zijn we nooit klaar. Iedere dag opnieuw moeten we werken aan en aandacht hebben voor hoe we onze bouwplaatsen nog veiliger maken. Met 4 fatale ongevallen in onze sector in het 1e kwartaal is de noodzaak wederom aangetoond.
Het project Blankenburgverbinding heeft als eerste projectorganisatie Trede 4 bereikt op de Safety Culture Ladder. Bouwen aan veiligheidscultuur binnen een projectorganisatie is erg uitdagend.
Veiligheid verplicht in aanbestedingen of contracten raakt veel bedrijven. Met deze nieuwsbrief willen we organisaties informeren over ViA en helpen voor te bereiden op de invoering van ViA.
In dit artikel in de Nieuwsbrief ViA deelt Doekle Terpstra, Voorzitter Techniek Nederland, hoe de brancheorganisatie structureel investeert in voorlichting en kennis over veilig werken.
Het aanscherpen van de ViA-eis van Trede 2 naar Trede 3 wordt uitgesteld van 1 januari 2025 naar 1 juli 2026. Het besluit hiertoe is niet gemakkelijk genomen, want het is noodzakelijk door te groeien en niet stil te blijven staan. Lees meer ...
Vanaf 1 januari 2022 hanteren opdrachtgevers die de GCVB hebben ondertekend de NEN Safety Culture Ladder - SCL (Veiligheidsladder) om veiligheidsbewustzijn te vergroten. Veel bedrijven in de bouw hebben de certificering al doorlopen. Lees hun ervaringen:
Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring met als doel risico’s te beperken en komen tot een structureel veiligheidsbewustzijn. Volgens Mathijs Bakker is dat de grote kracht van de GCVB. ‘’Personeel moet prettig kunnen werken in een veilige omgeving"
Philip van Nieuwenhuizen (Voorzitter/directeur van MKB INFRA) vertelt in dit artikel hoe de komst van ‘Veiligheid in Aanbesteding (ViA) met het inzetten van de SCL-Veiligheidsladder) binnen MKB INFRA is ontvangen en hoe zich dat heeft ontwikkeld.
Wilt u starten met ViA/SCL of stappen maken om uw veiligheidscultuur verder te verbeteren? Op maandag 2 oktober (15.00 u) organiseren we weer een webinar ViA. In dit interactieve webinar gaan we in op ViA en de Safety Culture Ladder. Meldt u gratis aan!
De ILT constateert uit gesprekken met de spoorsector dat er inmiddels niet alleen een eenduidiger beeld van het begrip ‘veiligheidscultuur’ is ontstaan binnen de sector, maar dat er ook meer aandacht voor is.
Oproep Fries Heinis, Bouwend Nederland: ben je als bedrijf nog niet gecertificeerd voor de veiligheidsladder, ga daar dan zo snel mogelijk mee aan de slag!
Begin dit jaar is, zoals afgesproken, de tweede evaluatie van Veiligheid in Aanbesteding (ViA) uitgevoerd. Wat zijn de uitkomsten en hoe verder?
Jeannette Hofman-Züter, projectmanager SCL bij NEN deelt haar ervaringen en visie over de Safety Culture Ladder (SCL) en ViA
Er wordt hard gewerkt aan de veiligheid in de bouw. De sector streeft naar nul dodelijke ongevallen per jaar. Maar werpen al die initiatieven van de afgelopen jaren hun vruchten af? - Artikel Cobouw
Van Oord was zich al vroeg bewust geworden van het feit dat veiligheid een belangrijk onder deel is van de bedrijfsvoering. In 2018 werd de veiligheidscultuur formeel bekroond door het behalen van Safety Culture Ladder Certificaat, niveau 4.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op Twitter en doe mee in onze LinkedIN groep.