Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring met als doel risico’s te beperken en komen tot een structureel veiligheidsbewustzijn. Volgens Mathijs Bakker is dat de grote kracht van de GCVB. ‘’Personeel moet prettig kunnen werken in een veilige omgeving"
Philip van Nieuwenhuizen (Voorzitter/directeur van MKB INFRA) vertelt in dit artikel hoe de komst van ‘Veiligheid in Aanbesteding (ViA) met het inzetten van de SCL-Veiligheidsladder) binnen MKB INFRA is ontvangen en hoe zich dat heeft ontwikkeld.
Vanaf 1 januari 2022 hanteren opdrachtgevers die de GCVB hebben ondertekend de NEN Safety Culture Ladder - SCL (Veiligheidsladder) om veiligheidsbewustzijn te vergroten. Veel bedrijven in de bouw hebben de certificering al doorlopen. Lees hun ervaringen:
Veiligheid verplicht in aanbestedingen of contracten raakt veel bedrijven. Met deze nieuwsbrief willen we organisaties informeren over ViA en helpen voor te bereiden op de invoering van ViA.
Wilt u starten met ViA/SCL of stappen maken om uw veiligheidscultuur verder te verbeteren? Op maandag 2 oktober (15.00 u) organiseren we weer een webinar ViA. In dit interactieve webinar gaan we in op ViA en de Safety Culture Ladder. Meldt u gratis aan!
De ILT constateert uit gesprekken met de spoorsector dat er inmiddels niet alleen een eenduidiger beeld van het begrip ‘veiligheidscultuur’ is ontstaan binnen de sector, maar dat er ook meer aandacht voor is.
Oproep Fries Heinis, Bouwend Nederland: ben je als bedrijf nog niet gecertificeerd voor de veiligheidsladder, ga daar dan zo snel mogelijk mee aan de slag!
Begin dit jaar is, zoals afgesproken, de tweede evaluatie van Veiligheid in Aanbesteding (ViA) uitgevoerd. Wat zijn de uitkomsten en hoe verder?
Jeannette Hofman-Züter, projectmanager SCL bij NEN deelt haar ervaringen en visie over de Safety Culture Ladder (SCL) en ViA
Er wordt hard gewerkt aan de veiligheid in de bouw. De sector streeft naar nul dodelijke ongevallen per jaar. Maar werpen al die initiatieven van de afgelopen jaren hun vruchten af? - Artikel Cobouw
Van Oord was zich al vroeg bewust geworden van het feit dat veiligheid een belangrijk onder deel is van de bedrijfsvoering. In 2018 werd de veiligheidscultuur formeel bekroond door het behalen van Safety Culture Ladder Certificaat, niveau 4.
In het ‘Visiedocument Duurzaamheid en Veiligheid’ van ‘Samenwerking Waterschapswerken’ (SWW) stellen de Waterschappen hoge ambities op het gebied van veiligheid: Nul ongevallen op de bouwplaats. Begin 2024 Trede 3 Veiligheidsladder
'ProRail heeft als een van de grootste publieke opdrachtgevers van Nederland veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is een belangrijk resultaatgebied. Daarom heeft veiligheid een centrale plaats gekregen in onze missie.'
Eenheid in regels en instructies, kennisdeling en opleiding. Via deze kernwaarden wil de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) het veiligheidsbewustzijn in alle fases van de bouw vergroten.
Je kunt als bouwbedrijf over nog zoveel veiligheidscertificaten en -richtlijnen beschikken, maar als veiligheidsgedrag niet goed tussen de oren van de werknemer zit, blijft het risico op ongevallen op de bouwplaats groot (Hegeman Bouw & Infra)

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op Twitter en doe mee in onze LinkedIN groep.