• Actueel
  • CASESTUDIES De Veiligheidsladder (ViA)

CASESTUDIES De Veiligheidsladder (ViA)

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. Daarbij hanteren zij de NEN Veiligheidsladder (NEN Safety Culture Ladder). Veel bedrijven in de bouw hebben de certificering al doorlopen.

In deze serie casestudies delen we regelmatig hun ervaringen. Gebruik de casestudies ook om te delen in uw eigen netwerk.

De Veiligheidsladder & Dura Vermeer Railinfra

Casestudy DuraVermeer Railinfra veiligheidsladder scl ViA GCVB

'Maak veiligheid leuk en begrijpelijk'

In de spoorsector was ProRail rond 2013 de grote aanjager voor organisaties om met de Safety Culture Ladder aan de slag te gaan, zegt Mathijs Bakker, chief safety officer bij Dure Vermeer. ‘Dat je een gunningskorting kreeg naarmate je hoger was gecertificeerd, was in het begin natuurlijk een goede stimulans.’ Inmiddels heeft Dure Vermeer Railinfra trede 5 bereikt. ‘Daar zijn we heel trots op. We zijn nu ook bezig met onze onderaannemers en leveranciers, om hen te bewegen zich ook te laten certificeren. We maken het werk sámen. Het klinkt misschien flauw, maar een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. We willen samenwerken met partijen die het goed voor elkaar hebben: die veilig, gezond en op tijd werken. Het gaat niet om de goedkoopste.’

Geen paniek nodig

Hij weet van zijn voorganger dat het certificeringstraject in eerste instantie overweldigend over kan komen: ‘Dan zie je lange lijsten en denk je: help, wat móet er allemaal? Ik moet 200 verschillende dingen aan gaan pakken.’ Paniek is absoluut overbodig, zegt Bakker. ‘Het is een logisch verhaal. Lees het rustig door. Twee tips: maak keuzes en maak veiligheid leuk en begrijpelijk."

Lees, download en deel de complete casestudy: De Veiligheidsladder & Dura Vermeer Railinfra (pdf)

Lees meer over Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

Hanneke de Vries NCI Certificering liggend

De Veiligheidsladder & NCI Certificering

'Ga aan de slag en neem de veiligheids- en gezondheidscultuur in je organisatie onder de loep'

Hanneke de Vries is directeur van NCI Certificering in Oostvoorne. Het bedrijf bestaat bijna 20 jaar en is marktleider in de certificering van de Safety Culture Ladder (SCL). ‘Het is superdruk bij álle certificerende instellingen. Dus vraag een offerte snel aan bij één of meerdere CI’s en zorg dat je een auditdatum voor de Safety Culture Ladder hebt staan.’

Een belangrijk onderdeel van de SCL is de audit, met interviews en projectbezoek. ‘We voeren observaties uit op kantoor en op projectlocaties en we houden interviews met een dwarsdoorsnede van een organisatie. Zowel mensen uit het management als operationele medewerkers. De auditoren zijn opmerkzaam: zien hoe er wordt gewerkt en gecommuniceerd.’  ‘Het gaat ons erom dat we de organisatie een spiegel voor kunnen houden. Klopt wat er op kantoor wordt gezegd met de praktijk die we zien?’ Op alle gesprekken volgt een terugkoppeling, zegt De Vries. ‘We zijn transparant. Wij hebben dit en dat gehoord, klopt dat?’

Lees, download en deel de complete casestudy: De Veiligheidsladder & NCI Certificering (pdf)

De Veiligheidsladder & Arie Hollenberg Sloop & Milieuwerken BV  

'Ongelukken voorkomen, kan alleen als je van elkaar wilt leren.'

‘Wij voeren best veel risicovolle werkzaamheden uit. Niet alleen risicovol voor onze eigen werknemers, maar soms ook voor neven-aannemers of omwonenden. Denk aan de totaalsloop van een flat: die kan midden in een woonwijk staan. Dan zijn we er ook verantwoordelijk voor dat omwonenden niet op de bouwplaats komen. Of denk aan een renovatieproject: wij slopen een plafond maar tegelijkertijd lopen er ook al installateurs van een andere aannemer op de bouwplaats rond.’

Monique Hollenberg is commercieel directeur in het familiebedrijf dat haar vader Arie in 1978 begon. Naast sloop houdt het bedrijf zich ook bezig met asbestsanering en bodemsanering. Natuurlijk is veiligheid op allerlei manieren verankerd in de werkprocessen, zegt Monique. ‘Maar het gaat niet alleen om de processen. Het gaat om bewust handelen. Stil staan bij de werkzaamheden die je misschien al jarenlang verricht. Wij hebben natuurlijk allerlei procescertificaten die nodig zijn voor het veilig werken als sloper en voor het werken met asbest. Het mooie van dit certificaat vind ik dat het daarop aansluit: het gaat bij de veiligheidsladder vooral om het gedrag van mensen.’

Lees, download en deel de complete casestudy: De Veiligheidsladder & Arie Hollenberg BV (pdf)

Lees meer over Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

De Veiligheidsladder & Bonneveld Aannemingsbedrijf BV

'Veiligheidsbewustzijn bij iedereen'

Bonneveld was er destijds vroeg bij met het onderschrijven van de Governance Code in 2017, zegt directeur Harry van der Heiden. ‘Wij moeten als onderaannemer natuurlijk aan de eisen voldoen die grote opdrachtgevers als bijvoorbeeld BAM, VolkerWessels, Heijmans, Dura Vermeer en Mobilis, aan ons stellen. Om op of rond ProRail terrein te mogen werken moeten onze mensen een DVP (digitaal veiligheidspaspoort) behalen: dat is toen ook meteen gebeurd.’ Toen eind 2019 het bericht kwam dat grote opdrachtgevers certificering op trede 2 volgens de Veiligheidsladder zouden gaan eisen, kwam Bonneveld BV meteen in actie.

Lees, download en deel de complete casestudy: De Veiligheidsladder & Bonneveld BV(pdf)

Lees meer over Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

Case ViA VandeBeek 2021

De Veiligheidsladder & Van de Beek Gestuurd Boren bv.

Uiteraard heeft Van de Beek bv. alle ‘gebruikelijke’ veiligheidscertificaten al in huis. “Veiligheid zit in het DNA van al onze medewerkers. Maar vanuit goed werkgeverschap moet je het beste willen voor je klanten, je mensen en de omgeving waar je in werkt. Als daar een nieuwe certificering bij hoort, dan doen we dat. Ik weet dat wij veilig werken. Maar dat aantoonbaar maken, vraagt natuurlijk wat extra inspanning, al viel dat in ons geval reuze mee”, aldus directeur Arie van de Beek jr.

De veiligheidsladder stuurt op een breed gedragen veiligheidscultuur in de sector en toneelspelen is bij deze aanpak onmogelijk, vindt Van de Beek jr. “Er zit op deze manier geen gat tussen registratie en praktijk, dat is bij andere certificeringen wel anders. De auditeurs van de veiligheidsladder steken een thermometer in je bedrijf en window dressing is praktisch onmogelijk; je kunt je bij deze methode niet beter voordoen dan je bent.”

Lees, download en deel de complete casestudy: De Veiligheidsladder & Van de Beek bv. (pdf)


De Veiligheidsladder & Gebr. De Koning

Veiligheidsbewustzijn is natuurlijk altijd belangrijk voor een aannemingsbedrijf als Gebr. De Koning, zegt KAM-manager Anne Kleiberg. “Wij werken met grote machines om bijvoorbeeld damwanden en funderingspalen te zetten. Het gaat bij ons om groot, zwaar, om hijsen, en we werken regelmatig op grote hoogte. Binnen de bouw werken we zeker in een extra risicovol segment.”

"Toen het bedrijf in 2015 te maken kreeg met een ernstig incident, een kraanongeval, had dat intern een enorme impact. Gelukkig was er geen persoonlijk letsel, maar iedereen schrikt enorm, dat werkt wel als een wake-up call.” In datzelfde jaar vond bij een collega het kraanongeluk in Alphen aan de Rijn plaats: “Dat maakt je in deze branche natuurlijk nóg meer bewust van alle risico’s, van de impact, ook voor omstanders.”

Lees, download en deel de complete casestudy: De Veiligheidsladder & Gebr. de Koning (pdf)

Van Kessel Veiligheidsladder ViA GCVB AK3A8851
De Veiligheidsladder & Gebr. Van Kessel

‘Binnen VolkerWessels is veiligheid één van de drie kernwaarden: ‘we werken veilig of we werken niet’ is een uitspraak die je vaak hoort op de werkvloer’, zegt Chantal de Morée, veiligheidskundige en hoofd KAM (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) bij Gebr. Van Kessel (onderdeel van het VolkerWessels concern). Om een formeler karakter te geven aan die kernwaarden, werd besloten om met de veiligheidsladder aan de slag te gaan. ‘Ook omdat ProRail hierbij één van de kartrekkers was’. IJzerman, één van de bedrijven onder de paraplu van Van Kessel, doet veel groenonderhoud langs het spoor. ‘ProRail stelde nieuwe eisen aan hun procesaannemers, dus was het voor ons interessant om daarmee aan de slag te gaan.’

Lees, download en deel de complete casestudy: De Veiligheidsladder & Gebr. Van Kessel (pdf)

Lees meer over Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

#ViA #certificering #Veiligheidsladder #SCL #veiligheid #bouw #GCVB

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Ongeldige invoer