• Actueel
  • Nieuwsbrief Veiligheid in Aanbesteding VIA

Nieuwsbrief Veiligheid in Aanbesteding VIA

Waarom deze nieuwsbrief en voor wie?

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) nemen vanaf 1 januari 2022 veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Dit gebeurt onder de noemer Veiligheid in Aanbestedingen, kortweg ViA. Dit raakt veel bedrijven, aannemers, onderaannemers en ook architecten- en ingenieursbureaus. Met deze nieuwsbrief willen we deze bedrijven periodiek informeren over ViA en hen helpen zich voor te bereiden op de invoering van ViA.Naast nieuwsfeiten en tips laten we in elke nieuwsbrief een bedrijf aan het woord dat inmiddels is gecertificeerd op de Veiligheidsladder. Zij vertellen wat dit voor het bedrijf heeft betekend en opgeleverd.De nieuwsbrief zal eenmaal per twee maanden verschijnen en op de volgende manieren worden verspreid:

  • Ondertekenaars verspreiden de nieuwsbrief onder hun opdrachtnemers en relaties.
  • De nieuwsbrief wordt aangeboden aan brancheorganisaties in de bouw om deze via de eigen kanalen met de achterban te delen.
  • Verspreiding onder Ondertekenaars van de GCVB en plaatsing op de website van de GCVB.

Nieuwsbrieven:

Planning ViA 2020

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer