• Actueel
  • Aan het eind van de werkdag weer gezond naar huis - Doekle Terpstra

Aan het eind van de werkdag weer gezond naar huis - Doekle Terpstra

Doekle Terpstra Artikel met Doekle Terpstra, Voorzitter Techniek Nederland

Voor iedere ondernemer die zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, staat de veiligheid van medewerkers, klanten en andere betrokkenen voorop. Voor Techniek Nederland is het dan ook niet meer dan logisch dat we als brancheorganisatie structureel investeren in voorlichting en kennis over veilig werken. Aan het eind van de werkdag is ons belangrijkste doel dat iedereen weer gezond naar huis gaat.

We doen veel voor een veilige werkplek

In de techniekbranche hebben we een risico-inventarisatie en -evaluatie die nauwkeurig is toegesneden op onze branche. Er zijn arbo-catalogi die veilig en gezond werken bevorderen. Onze leden kunnen kosteloos gebruikmaken van arbo-adviseurs. We organiseren praktijkdagen over veilig werken. Elk jaar opnieuw wijzen we er tijdens de Bewust Veilig Dag op hoe belangrijk het is om alert te blijven. Daarnaast maken we ook als het over veiligheid gaat gebruik van certificering, zoals de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) en zijn er diverse vakdiploma’s. Kortom: we doen al heel veel om een veilige werkplek te creëren. Maar als nieuwe instrumenten een bijdrage kunnen leveren aan méér veiligheid, staan we daar uiteraard voor open.

Veiligheidsladder

Een goed voorbeeld daarvan komt voort uit de Governance Code Veiligheid Bouw (GCVB). In die code zijn afspraken gemaakt over veiligheidsbewustzijn als verplichting bij aanbestedingen. Een onderdeel van ViA is de Safety Culture Ladder, beter bekend als de Veiligheidsladder. Die kan een belangrijke aanvulling zijn op de bestaande initiatieven, maar het is goed om óók oog te hebben voor de praktische aspecten. Want die zijn niet voor iedere onderneming gelijk. 

Diversiteit aan bedrijven

In de technieksector is een enorme diversiteit aan bedrijven actief. Het ledenbestand van Techniek Nederland bestaat uit grootbedrijven die werken aan grootschalige projecten met meerdere ketenpartners, in de gebouwde omgeving, infra en industrie, maar ook uit zzp’ers en mkb-ondernemingen die voornamelijk particuliere klanten hebben. Een verantwoorde toepassing van veiligheidsinstrumenten is voor ál die bedrijven een must. Toch zal de concrete toepassing er niet voor alle ondernemingen hetzelfde uitzien.

Approved Self Assessment

Niet elk instrument en elke certificering is geschikt voor ieder type bedrijf. De Veiligheidsladder biedt voor veel grote bedrijven zichtbare voordelen. Maar voor een aantal mkb-ondernemingen zou dat wel eens anders kunnen liggen. Die bedrijven beschikken in veel gevallen al over een VCA-certificaat en specifieke vakdiploma’s; investeren in nóg een certificaat kan dan (te) veel administratieve belasting en onnodige kosten met zich meebrengen. Mkb-ondernemingen die een extra stap willen zetten naar meer veiligheidsbewustzijn, kunnen kennismaken met de Veiligheidsladder met behulp van een Approved Self Assessment. Daarmee kan een ondernemer de veiligheidscultuur binnen zijn of haar bedrijf onderzoeken, zonder dat er direct veel tijd en auditkosten mee gemoeid zijn. Het onderzoek levert bovendien direct een aantal tips op om veilig werken binnen het bedrijf te versterken. Als het aan Techniek Nederland ligt, blijft de Approved Self Assessment dan ook van kracht.

Geen stapeling van certificaten

Certificaten kunnen helpen bij het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en het terugdringen van ongevallen. Tegelijkertijd is het voor Techniek Nederland belangrijk dat certificering praktisch en efficiënt is. Onze leden zitten niet te wachten op een stapeling van certificaten, met alle bureaucratie en kosten die dat met zich meebrengt. Onderzoek naar de verschillen tussen de VCA-certificering en de Veiligheidsladder kan voor veel duidelijkheid zorgen. Is het bijvoorbeeld praktisch mogelijk om VCA gelijk te stellen aan Trede 2 of 3 van de Veiligheidsladder, dan moeten we dat zeker doen. Op die manier verbreden we het draagvlak en ook dat komt de veiligheid in de branche ten goede.

Werkgever met aandacht voor veiligheid heeft een voorsprong

Een veilige plek om te werken is in het belang van onze werknemers én onze ondernemers. Een werkgever die veiligheid serieus neemt, heeft op de krappe arbeidsmarkt een streepje voor. En een sector die daar praktisch, verantwoord én efficiënt mee omgaat, geeft een krachtig én positief signaal naar ambitieuze vakmensen.

Lees de complete nieuwsbrief ViA van december 2023

image729295


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.