• Actueel
  • 'Samen bouwen aan veiligheid', Ronald Schinagl - Van Oord

'Samen bouwen aan veiligheid', Ronald Schinagl - Van Oord

IK20211014 4833 R Schinagl GCVB

Ronald Schinagl is Managing Director van de Business Unit Nederland van Van Oord en lid van het Executive Committee. Getrouwd met Karin, 3 kinderen en 6 kleinkinderen, Sinds 1986 in dienst bij Van Oord. Heeft veel internationaal gewerkt en is sinds 2016 verantwoordelijk voor de Business Unit Nederland.

Veiligheid geleerd in de Offshore-industrie

Van Oord realiseert wereldwijd grote Bagger-, Infrastructurele-, Offshore- en 0ffshore Wind projecten. Door de projecten in de Offshore industrie is Van Oord zich al vroeg bewust geworden van het feit dat veiligheid een belangrijk onder deel is van de bedrijfsvoering.

Ruim 10 jaar geleden heeft het Executive Committee de ambitie uitgesproken om een proactieve veiligheidscultuur te realiseren op basis van het Hearts & Minds model, geïnspireerd door Shell. Zij realiseerde zich dat de mindset en het collectieve gedrag van de organisatie destijds zeer reactief was.

Wij hebben toen het ‘Say YES to Safety’ veiligheidsprogramma geïntroduceerd en zo is er aandacht gekomen voor het leiderschap en gedrag van de mensen die uiteindelijk de veiligheid op de bouwplaats en werkplek bepalen.

Daarbij is voorbeeldgedrag van de leidinggevenden en een goede projectvoorbereiding waarin veiligheid integraal wordt ingeregeld, cruciaal. Elkaar durven aanspreken en feedback geven is ook van belang voor een lerende organisatie. Al deze zaken zijn stap voor stap getraind en met vallen en opstaan in de praktijk gebracht. Het was mooi dat in 2018 de veiligheidscultuur formeel bekroond werd door het behalen van Safety Culture Ladder Certificaat, Trede 4. Ook het doorlopen van dat proces heeft ons weer een stap verder gebracht.

Voortdurende aandacht voor veiligheid

We zijn trots dat veiligheid binnen Van Oord op een hoog niveau wordt beleefd en dat daarnaar wordt gehandeld. Maar we kunnen nooit tevreden achteroverleunen. Want hoe goed onze veiligheidscijfers ook zijn, soms word je toch weer opgeschrikt door een ongeval met persoonlijk letsel en leed. Afgelopen jaar moesten we zelfs een ongeval betreuren waarbij een medewerker van een onderaannemer dodelijk gewond raakte. Verschrikkelijk als het op een dag niet lukt om iedereen ’s avonds weer gezond thuis te krijgen. Je wordt dan keihard met je neus op de feiten gedrukt dat medewerkers dagelijks blootgesteld kunnen worden aan serieuze gevaren op onze projecten. Het benadrukt het belang dat iedereen in de gehele keten, in aanbesteding-, voorbereiding-, en uitvoeringfase zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen om alles te doen om een ongeval te voorkomen.

Onderschrijver van de Governance Code

Van Oord is sinds twee jaar ondertekenaar van de Governance Code Veiligheid in de Bouw vanuit de ambitie om de veiligheid in de Nederlandse (infra) projecten samen met haar opdrachtgevers, partners en onderaannemers op een verantwoord niveau te brengen. Als Managing Director van de Business Nederland zie ik nog veel mogelijkheden om op dit terrein te verbeteren. Het initiatief Veiligheid in de Aanbesteding (ViA) zie ik als een belangrijk hulpmiddel om in de gehele keten het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Om onze veiligheidsambitie in de sector waar te maken zijn we afhankelijk van alle partijen waarmee we samenwerken en wij verwachten van hen dat zij net als Van Oord hun veiligheidscultuur op orde hebben. Dit geldt voor onze opdrachtgevers, JV-partners en in het bijzonder voor de onderaannemers met veel ingehuurd personeel.

Lees de complete nieuwsbrief ViA-januari 2023

Lees meer over Veiligheid in Aanbesteding (ViA)


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.