• Actueel
  • Gezichtsbepalende verandering in de infra

Gezichtsbepalende verandering in de infra

Met twee gerichte initiatieven willen de deelnemende organisaties aan de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ de veiligheid langs weg en spoor verder verbeteren. Er worden uniforme eisen gesteld aan de signalerende bovenkleding van de eigen werknemers en onderaannemers, met als doel de eenduidigheid en herkenbaarheid te vergroten. Daarnaast zal een nieuw A-blad worden ontwikkeld voor het veilig plaatsen en verwijderen van afzettingen tijdens wegwerkzaamheden.

Vanaf 2017 moeten de jassen en vesten die het uitvoerend personeel op projecten van de deelnemende organisaties draagt, aan de voor- en achterzijde zijn voorzien van twee horizontale signalerende strepen en twee verticale signalerende strepen die over de schouders doorlopen. Dit zogeheten Romeinse II-patroon wordt algemeen beschouwd als goed zichtbaar, ook als mensen voorovergebogen of gebukt werken.

De nieuwe eisen aan de striping en kleurstelling zijn een aanscherping van de norm NEN-EN-20471 en zijn in overeenstemming met de signalering die de overige spoorbedrijven in Europa en Rijkswaterstaat toepassen. De Nederlandse spoorbrancheorganisatie railAlert heeft positief gereageerd op het initiatief en heeft toegezegd de kleurwijziging uit te werken, zodat deze in de brancheregelgeving wordt aangepast.

Het initiatief van de Governance Code zal niet alleen de eenduidigheid en herkenbaarheid vergroten, maar werkt ook kostenbesparend. De deelnemende organisaties en onderaannemers hoeven niet langer meerdere typen bovenkleding te verstrekken, maar kunnen volstaan met één algemeen geaccepteerde soort.

Veiliger afzetten
Om ook de veiligheid van werknemers die afzettingen plaatsen en verwijderen te verbeteren, zal Arbouw op verzoek van de deelnemende organisaties aan de Governance Code een nieuw A-blad ontwikkelen. De directe aanleiding voor dit verzoek is het fatale ongeval in 2014 van een wegwerker op de A12, waarbij een vrachtwagen op een pijlwagen inreed. Een andere wegwerker raakte hierbij zwaargewond. De organisaties beschouwen het nieuw te ontwikkelen A-blad als een effectief middel om de meest doeltreffende veiligheidsmaatregelen vast te leggen. Bovendien kunnen deze maatregelen op termijn worden toegevoegd aan de arbocatalogi voor de bouwnijverheid. Dit zal de Inspectie SZW in staat stellen om hier in de praktijk op te handhaven.

Over de Governance Code
Op 16 januari 2014 ondertekenden vijftien grote partijen uit de bouw, infra en installatietechniek de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’. Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen om de veiligheidscultuur van hun eigen organisatie te verbeteren en een voorbeeld te zijn voor de gehele bedrijfstak. Zo is een reeks veiligheidsbijeenkomsten georganiseerd, campagnes ontwikkeld en richtlijnen voor het veiligheidsmanagement vastgesteld. Daarnaast worden gesprekken gevoerd over het verbeteren van de veiligheid in de gehele bouwketen, wordt kennis over ongevallen en goede praktijken uitgewisseld en is een programma gestart om bewuster met de opdrachtgeversrol om te gaan. De organisaties leggen openlijk verantwoording af over hun vorderingen, bijvoorbeeld in hun jaarverslagen en op websites.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.