• Actueel
 • Evaluatie ViA en hoe verder?

Evaluatie ViA en hoe verder?

Begin dit jaar is, zoals afgesproken, de tweede evaluatie van Veiligheid in Aanbesteding (ViA) uitgevoerd. Bij veel betrokken partijen zijn ervaringen met ViA tot nu toe verzameld. Ook is hen gevraagd naar de beelden en ideeën die er leven bij dit thema. Hiervoor zijn enquêtes en een reeks groeps- en individuele interviews gehouden. De uitkomsten van het onderzoek, conclusies en aanbevelingen zijn in een evaluatierapport vastgelegd. Op hoofdlijnen komen de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen hierop neer:

Goed

 • Het waarom van ViA staat niet ter discussie.
 • Het doel, de inhoud, toepasbaarheid en communicatie scoren redelijk tot goed.

Moet beter

 • Acceptatie en deelneming in de branche zijn nog onvoldoende.
 • Implementatie van ViA in de eigen organisaties van de Ondertekenaars en in de keten zijn nog onvoldoende.
 • Branche- en individuele organisaties voelen zich onvoldoende betrokken bij de ‘hoe en wat’ van ViA.
 • Vooral kleinere bedrijven zijn moeilijk te bereiken en ervaren hoge drempels om mee te doen.
 • Men ervaart amper handhaving in inkooptrajecten en de doorlegplicht functioneert niet.
 • Er zijn al veel veiligheidsinstrumenten, er is behoefte aan harmonisatie.

Zorgen

 • Er is zorg over voldoende goed opgeleide auditoren.
 • De realiseerbaarheid van de ViA-eis Trede 3 per 1 januari 2025.

Lees de complete evaluatie met conclusies en aanbevelingen (pdf)

Hoe verder?

De GCVB neemt deze uitkomsten ter harte en gaat aan de slag met de volgende acties:

 • We gaan de handhaving verbeteren. Om dat te bereiken gaan we ook meten in hoeverre elke Ondertekenaar zijn ketenpartners meekrijgt en hoe serieus in de praktijk wordt gehandhaafd.
 • We willen het draagvlak vergroten door onder andere brancheorganisaties meer te betrekken.
 • We blijven werken aan de olievlekwerking om ViA breder te laten landen.
 • We gaan meer maatwerk aan kleine bedrijven aanbieden en willen dat de grote bedrijven de kleine meer gaan helpen.
 • We zullen het kader (Handreiking ViA) aanpassen i.v.m. de stap naar trede 3. Daarbij herijken we ook de eisen in vooral § 2.5 voor bepaalde typen werkzaamheden/onderaannemers. We houden voorlopig vast aan 1 januari 2025 als datum voor de stap naar eis Trede 3. Tegelijkertijd bewaken we of dat haalbaar en verantwoord is. Later dit jaar volgt daarover uitsluitsel.
 • De communicatieaanpak gaan we herzien met daarbij extra aandacht voor kleine bedrijven.
 • We gaan in samenwerking met NEN en de CI-en werken aan de knelpunten rondom de SCL, zoals de behoefte aan voldoende goed opgeleide auditoren en het vinden van een opvolger voor de ASA, zodat ook bij Trede 3 de proportionaliteit binnen ViA behouden blijft.

In de nieuwsbrief ViA en andere communicatiemiddelen van de GCVB wordt het verdere verloop van ViA gecommuniceerd. ViA blijft om op de ingeslagen weg verder te gaan met de verbetering van veiligheid in de bouw.

Webdiagram evaluatie ViA GCVB 2023

 


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.