• Actueel
  • Duidelijkheid invoering en handhaving Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

Duidelijkheid invoering en handhaving Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) zijn overeengekomen hoe zij omgaan met de invoering en handhaving van Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). Vanaf 1-1-2022 hanteren opdrachtgevers uit de GCVB de veiligheidsladder voor nieuwe aanbestedingen en contracten. Zij hebben ondermeer afgesproken dat duidelijke handhaving in het belang is van de veiligheidscultuur en een level-playing-field in de sector. Dit kan voor een aannemer die niet (meer) aan de eisen voldoet leiden tot in gebreke stelling en in het uiterste geval ontbinden van het contract.

Duidelijkheid over de gevolgen moet opdrachtnemers stimuleren snel werk te maken van certificering. Sinds de aankondiging van ViA hebben al honderden bouwbedrijven zich gecertificeerd op de veiligheidsladder, tegelijk is er ook een grote groep die nog in beweging moet komen. “De introductie van Veiligheid in Aanbestedingen is al eens uitgesteld”, aldus GCVB-voorzitter Koene Talsma. “Er wordt al ruim 2 jaar intensief over ViA gecommuniceerd door de GCVB en haar Ondertekenaars. Verder uitstel is naar ondernemers die zich tijdig hebben voorbereid niet uit te leggen.”

Planning ViA 2020

Lees de Richtlijn invoering, handhaving en sancties ViA (pdf)


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.