• Actueel
  • Waterschappen stellen hoge ambities voor veiligheid

Waterschappen stellen hoge ambities voor veiligheid

In het ‘Visiedocument Duurzaamheid en Veiligheid’ van ‘Samenwerking Waterschapswerken’ (SWW) stellen de Waterschappen hoge ambities op het gebied van veiligheid: Nul ongevallen (die leiden tot verzuim) op de bouwplaats.

"Niet alleen op de bouwplaats zelf, maar ook in de keet, op kantoor of tijdens de rit van en naar huis moeten ongevallen voorkomen worden. We willen dat medewerkers zich veilig van en naar het werk begeven, hun werk op een veilige manier kunnen uitvoeren en dat zij gezond blijven." Randvoorwaarden zijn o.a.

VEILIGHEID ALS GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Er ligt een grote kans om meer te gaan samenwerken rondom veiligheid: veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld door een gezamenlijke aanpak van ontwerpsessies over veiligheid en gezamenlijke werkplek inspecties te organiseren. Onze strategie op samenwerking op het gebied van veiligheid is: We willen veiligheidsgedrag en -cultuur bevorderen en hiermee (dodelijke) ongevallen verminderen.

VEILIGHEIDSLADDER (IN VERSCHILLENDE VARIANTEN)

Om de veiligheidsdoelstelling te halen, wordt bij voorkeur (doch niet uitsluitend) de veiligheidsladder ingezet. De veiligheidsladder is ontwikkeld om het veiligheidsbewustzijn in organisaties te vergroten. De veiligheidsladder kent varianten: het waterschap kan variëren in zwaarte van de certificeringswijze (dus los van de trede), afhankelijk van het type werk. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om voor werkzaamheden die door MKB-bedrijven worden gedaan een lichte variant te kiezen.

Onze ambitie is: alle Waterschappen staan begin 2024 op

Trede 3 van de veiligheidsladder.

Hiervoor zetten wij in op de volgende strategie: We willen de aandacht voor veiligheidsgedrag en -cultuur bevorderen en hiermee ongevallen die tot verzuim leiden tot een minimum (strevend naar nul) reduceren.

Veiligheidsafspraken aan de voorkant; geen nieuwe veiligheidssystemen nodig

Om de veiligheid te waarborgen, worden aan de voorkant afspraken gemaakt. Dit gebeurt minimaal bij aanvang van het project in de definitiefase, maar bij voorkeur ook op programma of taakveldniveau. Met duidelijke (veiligheids)afspraken aan de voorkant (in dialoog) en toezicht (+dialoog) kunnen partijen het verschil maken. Op deze manier zijn er geen nieuwe veiligheids systemen nodig.

Download de complete Visiedocument Duurzaamheid en Veiligheid (pdf)

Lees meer over Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

Visiedocument SWW Duurzaamheid en Veiligheid 2022


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.