• Actueel
  • Handhaving Richtlijn Steigers Arbocatalogus Bouw en Infra

Handhaving Richtlijn Steigers Arbocatalogus Bouw en Infra

Eind 2018 ontvingen Gijs Buijs (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) en Harry Hertsenberg (Bouwend Nederland KOMAT) uit handen van Alexander Kreulen van Volandis de officiële bekendmaking dat de Richtlijn Steigers wordt opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Nadat de richtlijn al in verschillende bedrijfscatalogi was opgenomen, krijgt deze nu met de opname in de Arbocatalogus Bouw en Infra ook formeel kracht van wet.

De Inspectie SZW kan daardoor gaan handhaven en steigerbouwers zonder de juiste papier linea recta van de bouwplaats afsturen, meldt de Vereniging voor Steiger-Hoogwerk- en Betonkistingsbedrijven. Lange tijd was de steigerbouw een sector waar veel werd gewerkt me onechte certificaten en pasjes. Daar moet deze richtlijn verandering in brengen.

Breed gedragen

Aan de totstandkoming van de Richtlijn Steigers is door een groot aantal partijen bijgedragen. Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie), universiteiten, TNO, ministeries, Aboma en Volandis droegen allen bij. Volandis heeft producten van Arbouw overgenomen en onderhoudt en vernieuwt deze. Later vond intensieve afstemming plaats met bedrijven uit de industrie en koepelorganisaties uit de chemie-, petrochemie-, offshore- en energiesector. De gezamenlijke partijen onderschreven de Richtlijn Steigers. Dankzij ieders bijdrage en de unieke samenwerking tussen diverse deskundigen kon een richtlijn ontstaan die breed in zowel de bouw als de industrie wordt gedragen. Dat verklaart ook waarom zoveel instanties én bedrijven de afgelopen jaren de richtlijn hebben omarmd. Iedereen heeft daarbij hetzelfde doel voor ogen: maximale veiligheid. 

Levend document

De Richtlijn Steigers heeft betrekking op alle stalen steigers opgebouwd uit losse onderdelen. De richtlijn is een ‘levend document’ waarvan de inhoud continu wordt aangepast aan de stand der techniek. Zo zijn lezers altijd op de hoogte van de meest recente inzichten en weet iedereen waarmee bij het monteren, gebruiken en demonteren van steigers rekening moet worden gehouden. Als duidelijk bewijs dat het een levend document betreft, vindt tenminste eenmaal per jaar een update plaats.

NAAR: RICHTLIJN STEIGERS

Scholingsstructuur

Een belangrijk bestanddeel van de Richtlijn Steigers is de scholingsstructuur. Met de introductie van de richtlijn is de verdergaande upgrading van het vakgebied een feit. Alle functies in de steigerbouw zijn in de Richtlijn Steigers omschreven en de bevoegdheden zijn vastgelegd. Met de aangesloten gespecialiseerde montagebedrijven en uitzendorganisaties is fors geïnvesteerd in scholing en certificering en diplomering van het steigerpersoneel. De registratie vindt centraal plaats in het Centraal Diploma Register (VCA). Ook (bouw)bedrijven, aannemers en anderen die dagelijks ‘even een steiger monteren’ moeten zorgen dat de betrokken medewerkers  zijn ingeschreven in het Centraal Diploma Register. Hoe eenvoudiger de constructies men monteert, hoe eenvoudiger de opleiding. Hoe meer ervaring men heeft, hoe eenvoudiger de opleiding. Maar in alle gevallen moet er een examen zijn afgenmen dat leidt tot een persoonscertificaat. De uitvoering van dit proces, dat zich richt op verbetering van de vakbekwaamheid, is door belanghebbende toevertrouwd aan de Stichting Veilig Werken Op Hoogte.

Gijs Buijs, voorzitter van de VSB zei in een interview in Cobouw: “We merken dat steeds meer werkgevers erop letten of ze wel opgeleide mensen in dienst hebben. Controles door de Inspectie SZW  zijn dan ook goud waard. De afgelopen jaren werd er wel gecontroleerd, maar er werd nog niet echt actief gehandhaafd. Ik verwacht dat er door deze Richtlijn veel niet-opgeleide mensen van de bouw of industriële projecten geschopt worden.”

Bron: Cobouw en Richtlijn Steigers.nl

 

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.