Richtlijn Steigers

Dagelijks werken duizenden mensen met, rond en op steigers. Op de bouwplaats, maar ook in de industrie, de energiesector en de offshore. Uiteraard moet veiligheid daarbij voorop staan. Tijdens het gebruik, maar eveneens bij de (de)montage en voor de omgeving. Veiligheids- en keuringseisen van steigers vormen dan ook belangrijke paragrafen in de Arbowet en het Arbobesluit.

De aandacht voor de veiligheid van steigers is niet van vandaag of gisteren. Tot de introductie van de eerste Richtlijn Steigers (2008) waren er al tal van normen, wetteksten, voorschriften en veiligheidsbladen. In deze Richtlijn is een en ander gebundeld om een voor de praktijk overzichtelijk pakket te maken. Die richtlijn is nu uitgebreid en gemoderniseerd in verband met wijzigingen in nationale en Europese wetten en normen en gaat uit van de huidige stand der techniek.

Naar de website Richtlijn Steigers

Breed gedragen

Aan de totstandkoming van de Richtlijn Steigers is door een groot aantal partijen bijgedragen. Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie), universiteiten, TNO, ministeries, Aboma en Volandis droegen allen bij. Volandis heeft producten van Arbouw overgenomen en onderhoudt en vernieuwt deze. Later vond intensieve afstemming plaats met bedrijven uit de industrie en koepelorganisaties uit de chemie-, petrochemie-, offshore- en energiesector. De gezamenlijke partijen onderschreven de Richtlijn Steigers. Dankzij ieders bijdrage en de unieke samenwerking tussen diverse deskundigen kon een richtlijn ontstaan die breed in zowel de bouw als de industrie wordt gedragen. Dat verklaart ook waarom zoveel instanties én bedrijven de afgelopen jaren de richtlijn hebben omarmd. Iedereen heeft daarbij hetzelfde doel voor ogen: maximale veiligheid.

Safety alert Goederenliften en steigers (2021)

A-blad Rolsteigers (dec 2021)

Meer informatie over veilig werken op hoogte - TOP-5 Risico in de bouw

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer