Safety alert goederenbouwliften en steigers

Onlangs werd DuraVermeer geconfronteerd met een dodelijk ongeval bij het bedienen van een goederenbouwlift. Naar aanleiding van het ingestelde onderzoek zijn een aantal potentiële risico’s naar voren gekomen die ze middels deze safety alert willen delen.

Binnen bouwend Nederland worden diverse typen goederenbouwliften gebruikt die over het algemeen beschikbaar gesteld wordt aan meerdere werkgevers. De VG-coördinerende partij moet zich vergewissen dat de goederenbouwlift doelmatig en veilig gebruikt kan worden.

In Nederland zijn meerdere merken en typen goederenbouwliften te verkrijgen/huren. Afhankelijk van het bouwjaar van de goederenbouwlift kunnen er verschillen zijn in de veiligheidsvoorzieningen. Daarnaast zijn er meerdere mogelijkheden voor de uitvoering van de laad- en losplaatsen op de steiger. Niet iedere goederenbouwlift heeft dezelfde uitvoering van veiligheidsvoorzieningen.

Let op gebruiksaanwijzingen bedienen en betreden

Goederenbouwliften moeten opgesteld worden conform de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. In deze gebruiksaanwijzing staan een aantal maten opgegeven die gerelateerd kunnen worden aan enerzijds het veilig functioneren van de goederenbouwlift en anderzijds het veilig kunnen bedienen en betreden van de goederenbouwlift. 

Het valgevaar bij het bedienen en betreden van de goederenbouwlift moet voorkomen worden. Anticipeer op gedrag van de gebruiker dat afwijkt van de voorgeschreven bedieningsinstructie en borg zo mogelijk dat ook in dat geval er geen direct valgevaar ontstaat. 

Goederenbouwliften zijn in de bouw een standaard hulpmiddel voor verticaal transport en worden al vele jaren breed ingezet. Juist daarom kan op den duur risicoblindheid ontstaan bij de montage en tijdens het gebruik. Men ervaart op dat moment niet dat afwijkend gedrag het risico op een incident aanmerkelijk kan doen toenemen.

Steigers

Goederenbouwliften worden geplaatst tegen steigers van verschillende fabrikanten en configuraties. De constructie van de laad-losplaatsen is een verantwoordelijkheid van zowel het liftmonterend bedrijf als het steigerbouwbedrijf. Let vooral op de ‘te lood’ stelling van de steiger.

Lees de complete Safety Alert Goederenliften en steigers

Richtlijn steigers

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer