• Actueel
  • Veiligheid krijgt rol in aanbestedingen: gedrag moet verbeteren (Cobouw)

Veiligheid krijgt rol in aanbestedingen: gedrag moet verbeteren (Cobouw)

Planning ViA 2020

Er gaat wat veranderen voor opdrachtgevers, hoofdaannemers, onderaannemers, architecten en ingenieursbureaus. Na jaren nadenken, overleggen en uitstellen treedt vanaf 1 januari Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) in werking. “Eén aanbesteding met de Safety Culture Ladder kan flink doorwerken in de keten.” (Artikel Cobouw, 28 december 2021)

In het nieuwe jaar zien sommige tenders er anders uit. De Safety Culture Ladder (SCL), voorheen de Veiligheidsladder, doet zijn intrede in de bouw. De ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) zijn er al sinds 2017 mee bezig. Waarom?: de bouw telt nog steeds te veel ongevallen.

“We hebben genoeg wetgeving, regelgeving en instrumenten”, zegt Henk van Vulpen, projectleider ViA namens de GCVB. “En tóch gaat het nog steeds te vaak fout. De doorslaggevende factor blijkt elke keer weer gedrag en houding. Dus we willen iets doen aan dat veiligheidsbewustzijn.”

Basisniveau veilig gedrag

Wat er precies verandert leggen Van Vulpen, Frans van Ekerschot, Safety Officer bij het Rijksvastgoedbedrijf, en GCVB-voorzitter Koene Talsma precies uit. In de aanbestedingen van de GCVB-ondertekenaars zal er straks gevraagd worden om een bewijsmiddel van trede twee op de SCL. Daar moet iedereen die met het project te maken heeft aan voldoen: opdrachtgevers, hoofdaannemers, onderaannemers, architecten en ingenieursbureaus.

Eén aanbesteding met de SCL kan dus flink doorwerken in de keten. Dat is ook de bedoeling, want om het gedrag te verbeteren heb je iedereen nodig, stelt Van Ekerschot. “We willen een level playing field creëren. En dat willen we zo breed mogelijk trekken, zodat je een basisniveau van veilig gedrag krijgt binnen de sector.”

We willen een level playing field creëren

Geen gunningsvoordeel

Op termijn zal een steeds hogere trede op de SCL van toepassing zijn, maar voor 2022 geldt trede twee als instapniveau. Een hogere trede maakt voor ViA niet uit: het wordt dus niet als gunningsvoordeel gebruikt, maar als een contracteis of als selectiecriterium.

Toch gelden niet voor iedereen dezelfde eisen. Wat je precies moet regelen om een bewijsmiddel voor trede twee te halen, is afhankelijk van de bedrijfsgrootte, de risico’s van het werk en de contractgrootte. De lichtste versie is een Approved Self-Assessment, die vervolgens gecontroleerd wordt door een certificeringsbedrijf. De precieze regels staan in de Handreiking ViA van de GCVB.

Ondertekenaars en onderschrijvers

Voor nu gaan dus de ondertekenaars van de code ermee aan de slag. Daarnaast zijn er nog meer dan duizend onderschrijvers. Die zullen nog niet allemaal meedoen met ViA, maar een deel al wel. “Komend jaar gaan we ook met de onderschrijvers in gesprek om hen daartoe aan te zetten”, zegt Van Ekerschot. “Maar de ondertekenaars zullen er eerst mee beginnen, want een heleboel partijen willen het ook gewoon eerst even zien.”

Lees het complete artikel in Cobouw

Lees alles over Veiligheid in Aanbesteding

#SCL #veiligheid #aanbesteding #ViA #bouw


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.