• Actueel
  • Doekle Terpstra en John Quist op tweede Veiligheidsontbijt GCVB

Doekle Terpstra en John Quist op tweede Veiligheidsontbijt GCVB

Op donderdag 28 november 2019 organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw het tweede Veiligheidsontbijt. Unica in Hoevelaken bood een speciaal ontbijt aan voor organisaties die de Governance Code hebben onderschreven. Ook Doekle Terpstra (Techniek Nederland) en John Quist (CEO Unica) schoven aan. Zij deelden hun visie op het vergroten en borgen van veiligheid in de gehele bouwketen en de bijdrage van iedere partij en medewerker.

Veiligheidsontbijt Governance Code 02 light

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) heeft ook de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) opgeroepen een ‘Agent of Change’ te zijn op het gebied van veiligheid. Afgelopen maanden hebben we samen met het Opdrachtgeversforum, Bouwend Nederland, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs voorstellen ontwikkeld om de door de OVV in haar rapport 'Bouwen aan constructieve veiligheid' genoemde punten te verbeteren.Tijdens het ontbijt werd in drie sessies gesproken over de voorstellen van GCVB rond 'Regie op veiligheid', 'Borgen van Constructieve Veiligheid',  'Lerend Vermogen' en actuele activiteiten zoals Veiligheid in Aanbesteding (ViA).

Veiligheid moet een 'no brainer zijn'

Doekle Terpstra signaleerde dat de installatiebranche in de bouwketen steeds vaker optreedt als (hoofd)aannemer. Hierdoor verandert hun rol, ook op het gebied van veiligheid. Veiligheid moet een 'no brainer zijn'. Het is goed om hiermee binnen de gehele bouwketen actief te zijn. Het gaat daarbij niet zozeer om systemen, maar vooral om 'aanspreekcultuur. Iedereen moet elkaar durven aanspreken op veiligheid. Je veilig voelen en de moed hebben om 'het lastige gesprek' te voeren als je vindt dat iets niet veilig is.

Veiligheidsontbijt Governance Code 20 light

Geef mandaat met de LMRA

"Mijn rol als lid van de Kop-groep van de GCVB (met alle CEO's van de ondertekenaars van de Governance Code) houdt me scherp. We kunnen samen ook echt doorpakken. Dat geeft ons slagkracht", aldus John Quist.

John Quist sluit aan bij het betoog van Doekle Terpstra en geeft mee om vooral de LMRA in te zetten. Of een situatie veilig is, moet ter plekke worden geconstateerd, niet op kantoor. Geef mandaat om op basis van de LMRA te handelen in dienst van veiligheid. Stel veiligheid bij opdracht als voorwaarde en houd je rug recht.

foto5

Theo-Jan Heesen (rechts) vertelde tijdens het ontbijt meer over de rol en activiteiten van ArboTechniek (presentatie ArboTechniek in pdf). In drie aparte sessies werden actuele thema's rond veiligheid in de bouw besproken.

Wat betekent ViA voor uw organisatie?

Henk van Vulpen (Rijksvastgoedbedrijf) en Kommer den Uil (BAM)

Vanaf 1 januari 2021 hanteren de ondertekenaars van de GCVB bij alle inkoop Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). In deze sessie werd samen verkend wat dit voor onderschrijvers concreet betekent. En hoe hiermee op praktische wijze om kan worden gegaan (presentatie sessie ViA in pdf)

Deelnemers kregen een update van de laatste ontwikkelingen rond de invoering van veiligheid in aanbestedingen. ViA is geen papieren audit. Het is vooral een middel om het gesprek over veiligheid structureel op alle niveaus te voeren. Deelnemers uitten vooral hun zorg over de beschikbare auditcapaciteit voor ViA bij certificerende instellingen in 2020.

foto3

‘Lerend vermogen’, doel of middel veilige bouwplaats

Anton van Opzeeland (Rijkswaterstaat) en Willem Schunselaar Paap (acta Safety Professionals)

Het vergroten van het lerend vermogen in de sector moet bijdragen aan een veiligere bouwplaats. Er zijn afspraken gemaakt om twijfels, knelpunten en incidenten sneller met elkaar te delen en de daarvoor benodigde veilige leercultuur te creëren. Hierbij is gekozen voor een aanpak waarbij koplopers met pilots aan de slag gaan en leerervaringen snel delen met anderen.

Tijdens de sessie werd onderzocht of lerend vermogen een doel is of een middel tot een veiligere bouwplaats.

Deelnemers werden uitgedaagd na te denken over hun eigen rol bij het verbeteren van de veiligheid en het voorkomen van ongevallen. Niet alleen verantwoordelijk voelen, maar vooral ook opstaan om verantwoordelijkheid te nemen en leiderschap te tonen.Duidelijk werd dat het 'aanspreken op' en 'niet willen of kunnen delen' van incidenten en onveilige situaties op alle niveaus om diverse redenen nog te veel voorkomt. Die cultuur moet veranderen!

foto2

'Regie op veiligheid' en 'Borgen van constructieve veiligheid’

Koene Talsma (GCVB) en Bob Gieskens (VNconstructeurs)

De GCVB is mede-ontwikkelaar van deze voorstellen op het gebied van veiligheid op de bouwplaats, veiligheid voor de omgeving en veiligheid van het bouwwerk zelf. Afgeleid van wat elders reeds gebruikelijk is (zoals in de procesindustrie), omvat 'Regie op veiligheid’ het principe dat elke organisatie veiligheid structureel en zichtbaar aandacht geeft in alle fasen van een project, vanaf het initiatief tot en met gebruik en onderhoud. 

Elke initiatiefnemer van een bouwproject dient een gezaghebbende 'Veiligheidsregisseur' aan te stellen die zorgt en stimuleert dat veiligheid op deze manier de volle aandacht krijgt. Elke opdrachtnemer dient per project een 'Veiligheidsaanspreekpunt' aan te stellen met dezelfde taak.

Ten aanzien van 'Constructieve Veiligheid' wordt het principe voorgesteld dat gedurende het gehele project telkens maar één gekwalificeerde constructeur erop aanspreekbaar is dat de constructieve veiligheid van het totale bouwwerk, inclusief de hulpconstructies, integraal is geborgd. Hieronder valt ook het toezicht op de uitvoering. 

Deze principes werden door de deelnemers herkend en onderscherven. De implementatie en evaluatie met een aantal grotere pilotprojecten leek hen echter onvoldoende om de doelstelling te halen: 'Hoe maken we waar dat e.e.a over 5 jaar daadwerkelijk goed geregeld is?'.

foto1

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van het verslag of het Veiligheidsontbijt? Mail ons: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

foto4

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.