Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

Vanaf 1 januari 2021 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. We noemen deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbestedingen (ViA).

Waarom ViA?

In de bouw gebeuren nog steeds veel ernstige ongevallen. Gebrekkige communicatie en afstemming; gevoelde werk- en tijdsdruk; en niet adequaat reageren op onverwachte situaties zijn allemaal belangrijke oorzaken. Volgens onderzoek van de Inspectie SZW, hebben een hoger veiligheidsbewustzijn en een sterke veiligheidscultuur juist een positief effect op deze elementen. De ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw sturen daarom op veiligheidsbewustzijn in aanbestedingen of contracten.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 2021 hanteren opdrachtgevers de zogenoemde Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. Zo ontstaat er een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector.

“Bij certificering op de Veiligheidsladder wordt het daadwerkelijke veiligheidsgedrag ge-audit. Dat is ook het gedrag dat we willen beïnvloeden. Hogere certificering bereik je alleen als je meer aandacht voor veiligheid hebt. Het is geen investering in een certificaat, maar een investering in de veiligheid van medewerkers.”

Draagvlak

Het initiatief voor deze maatregel komt vanuit de samenwerking GCVB. Het voorstel is doormiddel van een draagvlaktoets onder verschillende brancheorganisaties en –met name MKB– bedrijven uitgevoerd. Op basis daarvan zijn extra maatregelen genomen om proportionaliteit en de creatie van een ‘level playing field’ te waarborgen. Met deze toevoegingen wordt Veiligheid in Aanbestedingen binnen de sector dan ook breed gedragen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze afspraak en wat dit voor u betekent? Download dan de onderstaande bestanden:

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.